SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina atklāta konkursa iepirkumu "Teritorijas labiekārtošana (Centrālais pulcēšanās laukums, t.sk., transporta un gājēju plūsmas organizācijas risinājumi, apgaismojums, apzaļumošana, u.c.) (projektēšana, būvdarbi, autoruzr

Pages