Daugavas stadiona attīstītāji aicina uz diskusiju par “Daugavas stadiona” kvartāla attīstību un teritorijas apbūvi, kā arī funkcionāli traucējošo un bojāto koku nozāģēšanu, aizstājot tos ar jaunu koku dižstādījumu izveidi

 

 

 

 

Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” ir uzsācis vērienīgākās pārmaiņas savā pastāvēšanas vēsturē. Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, līdz 2022. gadam Daugavas stadions kļūs par modernāko kultūras un sporta kvartālu Rīgā.

Daugavas stadiona rekonstrukcija notiek vairākās kārtās. Pirmās kārtas ietvaros tika pilnībā rekonstruēta Rietumu tribīne, kā arī no jauna uzbūvētas Dienvidu un Ziemeļu tribīnes. Nākošajās attīstības kārtās tiks uzbūvēta ledus halle, vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti, vieglatlētikas treniņu laukums, rekonstruēts centrālais sporta laukums, izbūvēts Park&Ride stāvparks, kā arī veikts kopējais teritorijas labiekārtojums un apkārtējo ielu rekonstrukcijas.

Šobrīd īstenotā otrā attīstības kārta paredz ledus halles būvniecību, kuras ietvaros tika izstrādāta kopējā Daugavas stadiona kultūras un sporta kvartāla apbūves attīstības koncepcija. Attīstības koncepcijā, kas ir apstiprināta Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē, ir ietverts visas kopējās teritorijas perspektīvais telpiskais apbūves risinājums, plānotās sportistu, apmeklētāju un transporta plūsmas gan nelielu ikdienas sporta un kultūras pasākumu laikā, gan lielu masu pasākumu laikā. Tajā risināts jautājums par teritorijas revitalizāciju un tās atvēršanu iespējami plašākam apmeklētāju lokam. Pateicoties izstrādātajai kopējai attīstības vīzijai un koncepcijai, tālākais Daugavas stadiona plānojums un visi objekti tiks veidoti vienotā konceptā, izmantojot vienotu redzējumu par paredzamajiem objektu apjomiem un izvietojumu.

Jau ir izstrādāta ledus halles būvprojekta minimālā sastāvā dokumentācija. Ledus hallei būs divi ledus laukumi, kurus ikdienā izmantos treniņprocesiem, kā arī nelielu sacensību norisei tādos sporta veidos kā hokejs, daiļslidošana, šortreks un kērlings. Ledus halles funkcionālais risinājums paredz iespēju organizēt dažādus kultūras pasākumus - koncertus, teātra izrādes, izstādes un Dziesmu un deju svētku laikā izvietot dalībniekus mēģinājumu un koncertu laikā. Jāpiebilst, ka jaunā ledus halle tiks izmantota kā treniņu halle 2021.gada Pasaules hokeja čempionāta laikā, uzliekot augstu atbildību veikt darbus tā, lai ledus halle tiktu izbūvēta noteiktajā laikā un budžetā.

Par ledus halles būvprojektu saņemti gandrīz visi nepieciešamie atbildīgo iestāžu saskaņojumi un šobrīd Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā atlicis saskaņot jautājumus par ciršanas atļaujas izsniegšanu daļai no teritorijā augošajiem kokiem, tajā skaitā liepu rindai.

Izstrādājot ledus halles būvprojektu minimālā sastāvā, eksperti no  SIA “LABIE KOKI” veica visu koku novērtējumu, atzīmējot kokus, kas uzskatāmi par vērtīgiem un īpaši vērtīgiem.  Eksperti sniedza atzinumu par plānotās būvniecības ietekmi uz teritorijā esošajiem kokiem.  Būvniecības ietvaros paredzēts saglabāt visus kokus, kuri slēdzienā atzīti par vērtīgiem vai ļoti vērtīgiem. Vienlaikus, lai teritorijā izvietotu visus paredzamos objektus, daļu no kokiem, tajā skaitā liepu rindu, būvniecības ieceres realizēšanas ietvaros saglabāt nav iespējams. Lai kompensētu koku nozāģēšanu, Daugavas stadiona labiekārtošanas un tālākās attīstības plāns paredz jaunu koku - dižstādu stādījumus ar koku apjomu, kas pārsniedz šobrīd Daugavas stadiona teritorijā esošo koku skaitu, tādējādi atsverot koku zaudējumu, kurus diemžēl nav iespējams saglabāt.

Daugavas stadions kā sporta un masu kultūras pasākumu vieta ir jāapzaļumo ar jauniem koku stādījumiem, kuri nepieciešami jebkura indivīda labsajūtai. Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu un izskaidrotu būvniecības ieceres ietekmi uz apkārtējo pilsētvidi, kā arī, lai uzklausītu sabiedrības ierosinājumus pirms Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma par koku ciršanas saskaņošanu, projekta attīstītāji aicina ikvienu interesentu uz konstruktīvu diskusiju.

Pasākuma norises vieta un laiks: pirmdiena, 2019. gada 1. jūlijs, plkst. 17:00, Daugavas stadiona konferenču zāle, Augšiela 1, Rīga.