Kapitālsabiedrības darbība

Informācija par kapitālsabiedrības darbību ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas prasībām

Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nodrošināt nacionālās sporta bāzes – Daugavas stadions (Rīgā) – pārvaldību un attīstību, nodrošinot apstākļus sportistu treniņprocesa, augsta līmeņa sporta un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās fiziskās aktivitātēs, izmantojot sporta bāzes piedāvātās iespējas.

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators)
Sporta nodarbības (93.1);
Sporta objektu darbība (93.11);
Sporta klubu darbība (93.12);
Citas sporta nodarbības (93.19);
Izklaides un atpūtas darbība (93.2);
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);
Kultūras iestāžu darbība (90.04);
Muzeju darbība (91.02);
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31);
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).

Finanšu informācija

2015
Gada pārskats 2015

2016
Gada pārskats 2016

2017
Gada pārskats 2017

2018
Gada pārskats 2018

2019
Gada pārskats 2019

2020

Gada pārskats 2020

2021

Gada pārskats 2021

2022

Operatīvais finanšu pārskats 2022 (1. ceturksnis)

Operatīvais finanšu pārskats 2022 (2. ceturksnis)

2023

Operatīvais finanšu pārskats 2023 (1. ceturksnis)