Ministru kabinets pieņem stadiona Daugava atjaunošanai nepieciešamos noteikumus

Vakar Ministru kabinets (turpmāk: MK) pieņēma Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas noteikumus. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ir īstenojams VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” (turpmāk: stadions “Daugava”) apjomīgais atjaunošanas projekts.

MK noteikumu pieņemšana nozīmē, ka stadiona Daugava atjaunošanas projekts var virzīties nākamajā attīstības fāzē un sāksies projekta īstenošana.

“Šis ir ļoti svarīgs lēmums, jo sniedz skaidru likumdošanas ietvaru kādā jāīsteno stadiona Daugava atjaunošanas projekts. Tas nozīmē, ka varam virzīties tālāk ar projekta detalizāciju, vajadzīgajiem izstrādes un īstenošanas konkursiem. Tāpat noteikumi nodrošina noteiktību par projekta finansēšanas parametriem. Šis lēmums ir kritiski svarīgs atskaites punkts stadiona Daugava un kopējā Grīziņkalna revitalizācijā”, uzsver Elmārs Martinsons, VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” valdes loceklis.

Jau ziņots, ka saskaņā ar 9. februārī Ministru kabinetā pieņemto stadiona “Daugava” un Grīziņkalna revitalizācijas stratēģiju stadions līdz 2022. gadam tiks pilnībā atjaunots un pārveidots - tiks izveidotas jaunas papildu tribīnes un izbūvēta virkne jaunu objektu – stadionā līdz 2022. gadam būs arī multifunkcionāla halle dažādiem sporta veidiem, jauna slēgtā vieglatlētikas manēža, tiks pilnībā atjaunots vieglatlētikas treniņu laukums, stadiona sporta laukums, bobsleja treniņu starta estakāde un stadiona ledus halle, kā arī veikti nozīmīgi teritorijas labiekārtošanas darbi. Papildus tiks izbūvēta arī jauna park&ride auto stāvvieta un sakārtota apkārtējā pilsētas infrastruktūra.

Projektu ieviesīs VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Stadiona atjaunošanu un jaunu objektu izbūvi finansēs no pieejamajiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem EUR 40 191 396 apmērā, ko papildinās valsts līdzfinansējums EUR 7 092 600 apmērā.

Papildus informācija:
Elmārs Martinsons
VSIA „Kultūras un sporta centrs
„Daugavas stadions””
Valdes loceklis
Tel: + 371 29 476 397
Epasts: elmars.martinsons@daugavasstadions.lv

Informāciju sagatavoja:
Edgars Pudzis
VSIA „Kultūras un sporta centrs
„Daugavas stadions””
Stratēģiskās plānošanas un attīstības dienesta vadītājs
Epasts: edgars.pudzis@daugavasstadions.lv