Vieglatlētikas manēža saņem būvatļauju

 

Ziņojam par priecīgiem jaunumiem vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti radīšanas procesā! 

- Saņemta būvatļauja par projektēšanas uzsākšanu
- Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā

Kas ir vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti?
- Pilna vieglatlētikas funkcionalitāte treniņprocesu un sacensību norisei atbilstoši World Athletic noteikumiem
- Atbilstoša infrastruktūra komandu sporta spēlēm basketbolā, volejbolā, florbolā, handbolā un telpu futbolā
- Park&Ride stāvparks
- Kultūras pasākumu norise

Paldies būvprojekta minimālā sastāvā autoriem SIA "BM-projekts" un SIA ''Otrā avēnija''

Visi darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ietvaros. Projektu īsteno VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Kopējais projekta finansējums ir  67 560 868,06   EUR, t.sk., ERAF finansējums  39 931 548,49   EUR, valsts budžeta finansējums  5 546 744,82   EUR, pašvaldības finansējums 1 500 000,00 EUR, privātais finansējums  1 725 134,98 EUR un neattiecināmās izmaksas 18 857 439,77.