Intervija ar Daugavas stadiona valdes locekli Daniēlu Nātriņu


Aicinam noklausīties interviju ar Daugavas stadiona valdes locekli Daniēlu Nātriņu, kurš viesojās LR1 raidījumā ‘’Piespēle’’, kurā stāstīja nākotnes plānus un progresu par gaidāmo multifunkcionālo halli, kā arī aktualitātes par Daugavas stadiona objektu kopumā.

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/piespele/tenisista-karla-ozolina-plani.-dan...
(Intervijas sākums no 21:10 minūtes)

Galvenā intervijas laikā sniegtā informācija (tekstā papildināts ar precizējumiem):

Informācija par Multifunkcionālo manēžu:
- 29.09.2020 tika saņemta būvatļauja multifunkcionālās sporta manēžas būvniecībai;
- šogad, februāra sākumā tiks izsludināts iepirkums uz manēžas būvniecību “Design and build” un ir plānots, ka manēža varētu tikt uzbūvēta 2022.gada decembrī.
- Daugavas stadiona mērķis ir izveidot veiksmīgu sinerģiju starp sporta objektiem, lai būtu iespējams organizēt pēc iespējas augstāka līmeņa starptautiskās sacensības;
- Daugavas stadions aktīvi komunicē ar iesaistītajām sporta federācijām publisko iepirkumu tehnisko specifikāciju izveidē, lai spētu gala lietotājam sniegt vislabāko sporta infrastruktūru;
-  Multifunkcionālajā manēžā būs iespēja nodarboties ne tikai ar vieglatlētiku, bet gan arī ar volejbolu, telpu futbolu, basketbolu, handbolu, florbolu u.c. sporta veidiem;
- Multifunkcionālajā manēžā ir paredzētas 1998 skatītāju sēdvietas.

Informācija par Centrālo laukumu un vieglatlētikas treniņu laukumu:
- Daugavas stadionā tiks atjaunots ne tikai centrālais futbola laukums un vieglatlētikas skrejceļš, bet gan arī futbola mākslīgā seguma treniņu laukums un vieglatlētikas treniņu laukums;
- arī šī iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes ietvaros aktīvi strādājām ar iesaistītajām sporta federācijām, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku gala rezultātu;
- šobrīd norisinās sarunas ar Latvijas Futbola federāciju par  VIP tribīņu sēdvietu izbīdāmā jumta izbūves darbu veikšanu. Attiecīgo darbu veikšana ir nepieciešama, lai stadions iegūtu 4.kategoriju, kas ļaus turpināt aizvadīt augstākā līmeņa futbola sacensības arī turpmāk.

Informācija par Daugavas stadiona finanšu situāciju un Covid-19 ietekmi uz to:
- Lai nodrošinātu Daugavas stadiona pamatdarbību vienlaikus, nemazinot stadiona sniegtās infrastruktūras kvalitāti tika veikti pasākumi, kas vērsti uz resursu optimizāciju. Vairākus pakalpojumus, kurus iepriekš sniedza ārpakalpojums nodrošināja Daugavas stadiona personāls. Tika pārskatīti un uz laiku apturēti vairāki ārpakalpojumu līgumi, kā arī aktīvi strādājām un veiksmīgi panācām elektrības patēriņa un jaudas rezervācijas maksas samazinājumu, kā rezultātā 2020.gadā pretstatā plānotajam ieekonomējām aptuveni 100 000 EUR;
- Vienlaikus vēlamies izteikt milzīgu pateicību Izglītības un zinātnes ministrija (īpašs paldies ministrei Ilgai Šuplinskai, parlamentārajam sekretāram Reinim Znotiņam un kapitāldaļu turētāja pārstāvim Edgaram Severam) par sniegto palīdzību, kas izpaudās dažādās formās - gan sniegtajās dotācijās, gan Covid - 19 atbalsta pasākumu virzīšanā, kas rezultējās ar palīdzību 195 000 EUR apmērā, gan arī ar pamatkapitāla palielināšanas pasākumiem, kas paredzēti gan futbola centrālā laukuma atjaunošanas darbu veikšanai, gan arī Ledus halles tehnikas iegādē, kas kopā ir atbalsts vairāk nekā 1 milj. EUR apmērā.
- Ir liels prieks, ka ir iespēja kopīgiem spēkiem virzīties uz Daugavas stadiona atdzimšanu par kura gala rezultātu varēs lepoties ikviens Latvijas iedzīvotājs!

#ERAF #ESfondi #daugavasstadions