Ledus virsmas apstrādes mašīnu iegāde Daugavas stadiona ledus halles vajadzībām (2.kārta)

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu ''Ledus virsmas apstrādes mašīnu iegāde Daugavas stadiona ledus halles vajadzībām'', identifikācijas Nr.DS 2021/1/AK/ERAF

__________________________________________________________________________________________________________

Izsludināti grozījumi EIS sistēmā 05.03.2021

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/50842līdz 2021.gada 29.martam plkst. 10:00  
Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50842

__________________________________________________________________________________________________________

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/50842līdz 2021.gada 8.martam plkst. 10:00  
Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50842

EIS publicēts 29.01.2021

__________________________________________________________________________________________________________

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Engo Ltd. par kopējo līguma cenu 190 000 EUR (bez PVN), 1.daļai 185 000 EUR (bez PVN), 2.daļai 5000 EUR (bez PVN).

1.daļa līgums
2.daļa līgums
_________________________________________________________________________________________________________

Noslēguma posma ZIŅOJUMS DS 20211AKERAF

_________________________________________________________________________________________________________

Atbilde uz pretendenta jautājumu 9.februārī

Atbilde uz pretendenta jautājumu 11.februārī

Atbilde uz pretendenta jautājumu 5.martā
__________________________________________________________________________________________________________
Pirms grozījumiem:

Nolikums_Ledus mašīnu iegāde_nolikums ar 2 daļām_LV_FINAL

Nolikums_Ledus_mašīnu iegāde_V4_EN_FINAL

Nolikums_Ledus mašīnu iegāde_parakstīts_LV

Nolikums_Ledus mašīnu iegāde_parakstīts_ENG

 

Pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_1.daļa_LV

Pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_2.daļa_LV

Appendix No 1_Technical specification_section 1_ENG

Appendix No 1_Technical specification_section 2_ENG

 

Pielikums Nr.2_Tehniskais piedāvājums_1.daļa

Pielikums Nr.2_Tehniskais piedāvājums_2.daļa

Pielikums Nr.3_Pieteikums dalībai konkursā_1.daļa

Pielikums Nr.3_Pieteikums dalībai konkursā_2.daļa

Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums_1.daļa

Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums_2.daļa

Pielikums Nr.5_Pretendenta pieredzes apliecinājums

Pielikums Nr.6_Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts

Pielikums Nr.7_Apakšuzņēmēja apliecinājums

Pielikums Nr.8_Avansa atmaksas nodrošinājuma paraugs

Pielikums Nr.9_Pretendenta izziņa par finanšu apgrozījumu

 

Appendix No 2_Technical proposal_section 1

Appendix No 2_Technical proposal_section 2

Appendix No 3_Participation application_section 1

Appendix No 3_Participation application_section 2

Appendix No 4_Financial proposal_section 1

Appendix No 4_Financial proposal_section 2

Appendix No 5_Confirmation of contenders experience in procurement

Appendix No 6_List of works to be transfered to subcontractors

Appendix No 7_Subcontractor certification

Appendix No 8_Security of the advance payment reimbursement

Appendix No 9_Contenders certificate on the financial turnover

__________________________________________________________________________________________________________
Pēc grozījumiem:
 

Nolikums_Ledus mašīnu iegāde_precizets_konsolidets 04 03 2021

Pielikums Nr,1_Tehniskā specifikācija_1.daļa_LV

Pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_2.daļa_LV

Pielikums Nr.2_Tehniskais piedāvājums_1.daļa

Pielikums Nr.2_Tehniskais piedāvājums_2.daļa

Pielikums Nr.3_Pieteikums dalībai konkursā_1.daļa

Pielikums Nr.3_Pieteikums dalībai konkursā_2.daļa

Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums_1.daļa

Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums_2.daļa

 

Appendix No 1_Technical specification_section 1_ENG

Appendix No 1_Technical specification_section 2_ENG

Appendix No 2_Technical proposal_section 1

Appendix No 2_Technical proposal_section 2

Appendix No 3_Participation application_section 1

Appendix No 3_Participation application_section 2

Appendix No 4_Financial proposal_section 1

Appendix No 4_Financial proposal_section 2

 

Precizējumi Nr.2