Izsludināts iepirkums projektē un būvē

Priecīgi ziņojam, ka esam izsludinājuši projektē&būvē iepirkumu ''Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi''
(ID Nr. DS 2021/2/AK/ERAF). 
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2021.gada 22.martam plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Esam pārliecināti, ka jaunajā manēžā draudzīgi sadzīvos:
◾ Vieglatlēti 
◾ Volejbolisti 
◾ Handbolisti 
◾ Florbolisti 
◾ Basketbolisti 
◾ Telpu futbolisti 
◾ Dziesmu un Deju svētku dalībnieki 
◾ Kultūras pasākumu organizatori 

Turpināsim ziņot!

Sekojiet mums un esat daļa no Daugavas stadiona tapšanas par modernu kultūras un sporta kvartālu.