Daugavas stadions uzsāk sporta laukumu projektēšanas darbus

Šodien, 2021. gada 21. septembrī, VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un SIA “BM-projekts” parakstīja līgumu par Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbu, teritorijas labiekārtojuma un ēku demontāžas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību par kopējo līguma cenu EUR 87 800,00 (bez PVN).

 

Turpmāko sešu mēnešu laikā tiks izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija centrālā sporta laukuma rekonstrukcijai, paredzot dabīgā zāliena futbola laukuma un vieglatlētikas skrejceļu un sektoru pilnīgu atjaunošanu. Centrālā sporta laukuma sporta infrastruktūra tiks sertificēta atbilstoši World Athletic II stadiona būvniecības kategorijai, nodrošinot starptautisku sacensību norisi vieglatlētikā. Rekonstruētais dabīgais futbola laukuma zāliens atbildīs Union of European Football Associations (UEFA) stadionu infrastruktūras noteikumiem, ļaujot aizvadīt augstākā līmeņa futbola sacensības. Centrālā sporta laukuma rekonstrukcija ir pēdējā, noslēdzošā kārta Daugavas stadiona kompleksa atjaunošanā – 2018.gadā tika pilnībā rekonstruēta Rietumu (centrālā) tribīne un no jauna uzbūvētas Dienvidu un Ziemeļu tribīnes, ļaujot stadiona atmosfēru izbaudīt vairāk kā 10 000 skatītājiem, kā arī nodrošināt modernu sporta infrastruktūru sportistiem un sacensību organizatoriem. 

 

Noslēgtā līguma ietvaros tiks izstrādāta arī vieglatlētikas un futbola treniņu laukumu pārbūves, teritorijas labiekārtojuma un ēku demontāžas būvniecības ieceres dokumentācija. Vieglatlētikas treniņu laukums primāri būs paredzēts kā iesildīšanās laukums vieglatlētiem pirms centrālajā sporta laukumā paredzētajām sacensībām. Sacensību starplaikos laukumā tiks organizēti treniņi dažāda vecuma un līmeņa sportistiem. Brīvajā laukumā starp vieglatlētikas treniņu laukumu un centrālo sporta laukumu tiks projektēts futbola treniņu laukums, perspektīvā nākotnē paredzot iespēju izbūvēt apjumtu futbola treniņu laukumu ar ģērbtuvēm un sanmezglu.

 

Kopējais teritorijas labiekārtojuma projekts paredz jaunus koku stādījumus, soliņus, apgaismojuma risinājumus, esošā nožogojuma rekonstrukciju vai jauna nožogojuma izbūvi, kā arī savu laiku nokalpojošā angāra un noliktavas demontāžu. Tāpat tiks pagarināts esošais skaņu absorbējošais akustiskais žogs, ļaujot samazināt līdzās esošā dzelzceļa radīto troksni.  

 

Jātgādina, ka vēsturiski centrālais sporta laukums ir galvenā deju lieluzvedumu vieta Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Arī vieglatlētikas un futbola treniņu laukumi tiek izmantoti kā deju mēģinājumu un svētku dalībnieku pulcēšanās vieta. 

 

Daugavas stadiona valdes loceklis Daniēls Nātriņš ir gandarīts, ka Daugavas stadiona virzība uz Latvijas modernāko kultūras un sporta kvartālu noris straujiem soļiem: “Kopīgi ar Latvijas Vieglatlētikas savienību un Latvijas Futbola federāciju vairāku mēnešu garumā esam strādājuši pie sporta laukumu projektēšanas programmām, lai panāktu galveno mērķi – nodrošināt sportistiem un sacensību organizatoriem izcili veidotu sporta infrastruktūru. Pateicoties Latvijas Futbola federācijas aktīvai iesaistei - īpaši Vadima Ļašenko neatlaidīgajam darbam, un UEFA finansiālajam atbalstam, jau šogad novembrī tiks uzsākta izbīdāmā jumta virs centrālās tribīnes pirmā līmeņa izbūve, ļaujot izpildīt UEFA 4.kategorijas stadionu klasifikācijas prasības attiecībā uz apjumtām mediju sēdvietām. Esam pārliecināti, ka turpinot produktīvo sadarbību ar iesaistītajām sporta organizācijām un pateicoties veiksmīgajai un profesionālajai sadarbībai ar Izglītības un zinātnes ministriju, kopīgi radīsim izcilus apstākļus, kuros mūsu sportisti varēs sasniegt jaunas sportisko rezultātu virsotnes.”

 

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece: “Ir prieks un gandarījums vērot kā Daugavas stadions kļūst par modernu, augstas klases sporta un kultūras kvartālu. Pavisam nesen tika atklāta Daugavas ledus halle. Šobrīd tiek sperts nākamais solis - uzsākta sporta laukumu rekonstrukcija, kurā īpaši izdalāma tieši stadiona centrālā laukuma – vieglatlētikas skrejceļu un futbola zālāja rekonstrukcija. Stadionā turpmāk varēs notikt gan augsta līmeņa starptautiskas sporta sacensības, gan  augstvērtīgāki treniņprocesi. Tā būs vieta, kur varēs augt mūsu jaunā futbolistu paaudze. Tie noteikti būs arī svētki visai Latvijas vieglatlētikas saimei, kura stadiona skrejceļu rekonstrukciju gaida jau ilgstoši. To novērtēs arī dejotāji nākamajos Dziesmu un deju svētkos. Tas būs stadions, kur skatītāji vēlēsies atgriezties.”

 

Visi darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ietvaros. Projektu īsteno VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Kopējais projekta finansējums ir 88 280 448,61 EUR, t.sk., Kultūras ministrijas piesaistītais ERAF finansējums 39 018 522,63 EUR, valsts budžeta finansējums 5 389 664,82 EUR, pašvaldības finansējums 1 495 957,79 EUR, privātais finansējums 1 676 280,31 EUR un neattiecināmās izmaksas 40 700 023,06 EUR.

 

Sagatavoja:

VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””

Laura Matusēviča 

laura.matusevica@daugavasstadions.lv 

+371 26328539