Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta ekspertīze

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta ekspertīze", identifikācijas Nr.DS DS 2021/7/AK/ERAF

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64050 līdz 2021.gada 11.novembrim plkst. 10:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64050

 

31.03.2022. noslēgts līgums ar SIA "Baltex Group" par Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta ekspertīzi.
Kopējā līguma cena līdz EUR 40 051.00 (bez PVN). 

7-11_1 (31.03.2022) Baltex Group_DS_manēžas būvprojekta ekspertīze
__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem pretendentiem 1.novembrī

Nosleguma zinojums_manezas buvprojekta ekspertize DS 20217AKERAF

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_vieglatletikas manēža_buvprojekta ekspertize PDF

Nolikums_vieglatlētikas manēža_buvprojekta ekspertīze DOC

Nolikuma pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_vieglatlētikas manēžas būvprojekta ekspertīze

Nolikuma Pielikums Nr.2_Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Nolikuma Pielikums Nr.3_Tehniskais piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.5_Līguma projekts

Nolikuma Pielikums Nr.6_Pretendenta veikto pakalpojumu saraksta forma

Nolikuma Pielikums Nr.7_Speciālista pieredzes apraksts

Nolikuma Pielikums Nr.8_Apaksuznemeja apliecinajums

Nolikuma Pielikums Nr.9_Speciālista apliecinajums