Komandu sporta spēļu halles jaunbūve - būvprojekta ekspertīze

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina atklāta konkursa iepirkumu ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr.DS 2021/8/AK

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/65685 līdz 2021.gada 25.novembrim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/65685

__________________________________________________________________________________________________________

02.08.2022. Vienošanās ar SIA "FORTUM"

__________________________________________________________________________________________________________

15.12.2021. noslēgts līgums ar SIA"FORTUM" par Komandu sporta spēļu halles būvprojekta ekspertīzi par kopējo līguma summu EUR EUR 41 666,00 (bez PVN)

Līgums

__________________________________________________________________________________________________________

 

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 23.11.2021

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_komandas sporta spelu halles buvprojekta ekspertize

Nolikums_komandas sporta spelu halles BP ekspertīze

Nolikuma pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija

Nolikuma Pielikums Nr.2_Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Nolikuma Pielikums Nr.3_Tehniskais piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.5_Līguma projekts

Nolikuma Pielikums Nr.6_Pretendenta veikto pak_ saraksta forma

Nolikuma Pielikums Nr.7_Speciālista pieredzes apraksts

Nolikuma Pielikums Nr.8_Apaksuznemeja apliecinajums

Nolikuma Pielikums Nr.9_Speciālista apliecinajums