Slidu piegāde Daugavas ledus hallei

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu 9.panta kārtībā “Slidu piegāde Daugavas ledus hallei”, identifikācijas Nr.DS 2021/9

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/66167 līdz 2021.gada 26.novembrim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/66167

__________________________________________________________________________________________________________

07.12.2021. noslēgts līgums ar SIA "Hokeja Pasaule" par slidu un to saistītā aprīkojuma pieādi Daugavas ledus hallei par summu EUR 11 601,65 (bez PVN)

Līgums

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_slidu piegāde Daugavas ledus hallei WORD

Nolikums_slidu piegāde Daugavas ledus hallei PDF

1.pielikums_Tehniskā specifikācija

2_pielikums_Tehniskais piedāvājums

3_pielikums_Finanšu piedāvājums

4_pielikums_Līguma projekts

5_pielikums_Pieteikums

6_pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums