Noslēgusies Augusta Deglava pārvada rekonstrukcija

2021.gada 23.novembrī tika atjaunota satiksme pār Augusta Deglava ielas pārvadu, tā  noslēdzoties apjomīgiem renovācijas darbiem, kas noritēja divās kārtās. Kopš pārvada atklāšanas pirms 55 gadiem, šie ir lielākie veiktie atjaunošanas darbi tā vēsturē. Tie izmaksājuši 14.9 miljonus eiro.

A. Deglava pārvada rekonstrukcija uzsākta, jo tas bija tik sliktā stāvoklī, ka apdraudēja cilvēku drošību, tādēļ pār to tika ierobežota satiksme. Būvniecības laikā tilta konstrukcijās tika atklāti papildu bojājumi, 2.kārtas ietvaros tika saremontēti 16 atlikušie balsti un nesošās konstrukcijas, deformācijas šuves, nomainītas bojātās balstīklas un atjaunots brauktuves segums.

Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūves rezultātā izveidota atdalīta velo josla un paplašināta gājēju ietve. To varēs izmantot arī Dziesmu un deju svētku apmeklētāji, virzoties uz tuvumā esošo Daugavas stadionu. Gājēju ērtībām izbūvētas arī kāpnes, kas ļaus piekļūt Vagonu ielai un pasākumu laikā arī Daugavas stadiona teritorijai.

Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve tika uzsākta 2018.gadā, bet 2.kārtas būvdarbi tika sākti 2020.gada 20. septembrī.

1. posma būvniecības izmaksas veidoja 6.7 miljonus eiro (t.sk. PVN) un 2. posma 8.2 miljonus eiro (t.sk. PVN). Darbi īstenoti ES fondu projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (projekta ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ietvaros. Projektu īsteno VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu. Kopējais projekta finansējums sastāda 88,28 milj. EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 39,02 milj. EUR, valsts budžeta finansējums 5,39 milj.EUR, pašvaldības finansējums 1,49 milj. EUR, nacionālais publiskais finansējums 6,88 milj. EUR un cits finansējums. 

Augusta Deglava pārvada būvdarbus veica SIA "Tilts", būvuzraudzību nodrošināja SIA "Firma L4", bet autoruzraudzību – SIA "Inženierbūve".