Daugavas stadions piedalās Baltijas valstu konferencē "Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēja: no UNESCO atzīšanas ceļā uz nākotni"

No 25. līdz 26. novembrim Lietuvas Nacionālais kultūras centrs kopā ar Igaunijas un Latvijas Dziesmu un deju svētku organizatoriem rīkoja Baltijas valstu attālināto konferenci "Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēja: no UNESCO atzinības ceļā uz nākotni", kurā ar savu pieredzes stāstu dalījās arī Daugavas stadions.

Divu dienu attālinātās tikšanās laikā katra valsts iepazīstināja ar situāciju savās kultūras un izglītības sistēmās, apskatīja Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas instrumentus, kas izmantoti no iekļūšanas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā līdz mūsdienām. Tika diskutēts par Svētku nākotnes saglabāšanas pamatiem – speciālistu sagatavošanu, apmācību, tradīcijas reģionālo vitalitāti, kā arī valsts finansēšanas un aizsardzības modeļiem.

Daugavas stadions jau vairāk kā 50 gadus ir mājvieta Latvijas Dziesmu un Deju svētku dejotājiem, jo tieši šeit notiek deju mēģinājumi un lieluzvedumi. 2018.gada Dziesmu un Deju svētkos Daugavas stadionā pulcējās vairāk kā 17 000 dejotāju un vairāk kā 10 000 skatītāju vienā uzveduma reizē.  “Daugavas tadiona kolektīvam ir milzīgs gandarījums un prieks, ka šie latviešiem tik nozīmīgie svētki notiek tieši mūsu stadionā. Ir grūti raksturot to brīnišķīgo atmosfēru, kad trīs nedēļu garumā Daugavas stadionu ir pārņēmis īsts svētku drudzis un apkārt virmo tik daudz pozitīvās dejotāju enerģijas!” tā konferences dalībniekus uzrunāja Daugavas stadions.

Jānorāda, ka Daugavas stadiona spēja uzņemt tik lielu dejotāju un skatītāju skaitu vienā koncerta laikā, nodrošinot teicamu infrastruktūru un svētku organizatorisko pusi, ir pateicoties ES fondu finansētam projektam “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001). Projekts tiek īstenots laika periodā no 2017.-2023.gadam un tā ietvaros Daugavas stadions piedzīvo lielākās pārmaiņas savā pastāvēšanas vēsturē. Projekta mērķis ir pilnībā pārbūvēt Daugavas stadiona sporta infrastruktūru, izveidojot to par modernu kultūras un sporta kvartālu. 

Projekta ietvaros jau ir pilnībā rekonstruēta centrālā tribīne un no jauna uzbūvētas sānu tribīnes, kuras tika paceltas virs zemes līmeņa, lai Dziesmu un Deju svētku dalībnieki vienmērīgā plūsmā varētu gan uziet, gan noiet no laukuma, tā radot plūstošu dalībnieku kustību, kura lieliski redzama uzņemtajos svētku video. Tuvākā gada laikā tiks uzsākta arī centrālā sporta laukuma rekonstrukcija, atjaunojot futbola laukumu un vieglatlētikas skrejceļus un sektorus, kura atjaunošanu finansiāli atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija. Līdz ar to 2023.gada Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos dalībniekus un viesus sagaidīsim jau pilnībā atjaunotā stadionā!

Pateicoties projekta atbalstam, ir uzbūvēta ledus halle, pašlaik notiek būvprojekta izstrāde vieglatlētikas manēžai ar multifunkcionalitāti, kā arī būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde vieglatlētikas un futbola treniņu laukumiem. 

Dziesmu un Deju svētki ir Latvijas skaistākā un iespaidīgākā svētku tradīcija. Prieks, ka svētki ir liecinieks Daugavas stadiona pārmaiņām un tapšanai par modernu kultūras un sporta kvartālu. 

 

Projektu īsteno VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu. Kopējais projekta finansējums sastāda 88,28 milj. EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 39,02 milj. EUR, valsts budžeta finansējums 5,39 milj.EUR, pašvaldības finansējums 1,49 milj. EUR, nacionālais publiskais finansējums 6,88 milj. EUR un cits finansējums.