“Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” būvuzraudzība

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 05.04.2022. izsludinājis  atklāta konkursa iepirkumu “Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” būvuzraudzība, identifikācijas Nr.DS 2022/2/AK

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/79163  līdz 2022.gada 27.aprīlim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/79163

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 25.04.2022.

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_KSH būvuzraudzība PDF
Nolikums_KSH_būvuzraudzība WORD

Nolikuma 1.pielikums_Tehniskā specifikācija
Nolikuma 2.pielikums_Pieteikums
Nolikuma 3.pielikums_Pretendenta izziņa par finanšu apgr
Nolikuma 4.pielikums_Finanšu piedāvājums
Nolikuma 5.pielikums_Līguma projekts
Nolikuma 6.pielikums_Pretendenta veikto pakalpojumu saraksta forma
Nolikuma 7.pielikums_Informācija par speciālista iepriekšējo pieredzi
Nolikuma 8.pielikums_Sertificēta speciālista apliecinājums
Nolikuma 9.pielikums_Apakšuzņēmēja apliecinājums