Vizuāli redzams paveikto darbu apjoms

Latvijas Nacionālā sporta centra Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas lielais UPB paveikto darbu apjoms redzams arī vizuāli – garāmgājējiem jau redzamas manēžas aprises, ir pabeigta ēkas nesošo dzelzsbetona konstrukciju montāža un izbūvēta viena vieglatlētikas manēžas virāža!

 

Vieglatlētikas manēža top ERAF atbalstītā projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" (ID Nr. 5.6.1.0/17/l/001) ietvaros
 
#lnsc #upb #daugavasstadionavieglatletikasmaneza #eraf #esfondi