Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Daugavas stadiona Ledus hallē Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 037 017 5003) ar kopējo platību 60,62 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2021/1.

IZSOLE BEIGUSIES! Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA ''Sports Lukss''
Publikācijas datums – 13.09.2021. 

Mērķis – sporta preču mazumtirdzniecība
Nomas termiņš – 2 gadi
Izsoles sākumcena: EUR 9,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.09.2021. plkst.17:00

Izsoles nolikums

1.pielikums
2.pielikums

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172001) ar kopējo platību 311,0 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2020/4.

IZSOLE BEIGUSIES!​
Publikācijas datums – 06.08.2020. 

Mērķis – biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana
Nomas termiņš – 5 gadi
Izsoles sākumcena: EUR 6,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.08.2020. plkst.17:00

Izsoles nolikums

1.pielikums
2.pielikums

Foto

 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172001) ar kopējo platību 32,8 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2020/3.

Izsole izbeigta bez rezultāta (lēmuma pieņemšanas datums 30.03.2020)

Publikācijas datums – 18.03.2020.

Mērķis – biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana
Nomas termiņš – 1 gads
Izsoles sākumcena: EUR 4,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.03.2020. plkst.17:00

 

Izsoles nolikums
1.pielikums
2.pielikums

Foto
 

 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172001) ar kopējo platību 130,2 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2020/2.

Izsole izbeigta bez rezultāta (lēmuma pieņemšanas datums 04.03.2020)

Publikācijas datums – 21.02.2020

Mērķis – biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana
Nomas termiņš – 1 gads
Izsoles sākumcena: EUR 3,60 bez PVN par 1m2 mēnesī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.03.2020. plkst.17:00

 

Izsoles nolikums
1.pielikums
2.pielikums

Foto
Foto 1

 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172001) ar kopējo platību 130,2 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2020/1.

Izsole izbeigta bez rezultāta (lēmuma pieņemšanas datums 10.02.2020)

Publikācijas datums – 28.01.2020

Mērķis – biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana
Nomas termiņš – 1 gads
Izsoles sākumcena: EUR 3,60 bez PVN par 1m2 mēnesī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.02.2020. plkst.17:00

Izsoles nolikums
1.pielikums
2.pielikums
 

Foto

Foto 1

 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172001) ar kopējo platību 130,2 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2019/9.

Izsole izbeigta bez rezultāta (lēmuma pieņemšanas datums 25.10.2019)

 

Publikācijas datums – 17.10.2019

Mērķis – kafejnīcas izvietošana ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai
Nomas termiņš – 1 gads
Izsoles sākumcena: EUR 7,20 bez PVN par 1m2 mēnesī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.10.2019. plkst.17:00

Izsoles nolikums
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Foto
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5

 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172001) ar kopējo platību 311,0 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2019/8.

Izsole izbeigta bez rezultāta

Publikācijas datums – 17.10.2019

Mērķis – biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana
Nomas termiņš – 1 gads
Izsoles sākumcena: EUR 4,80 bez PVN par 1m2 mēnesī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.10.2019. plkst.17:00

Izsoles nolikums
1.pielikums
2.pielikums
Telpu plāns
Foto

 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172005) ar kopējo platību 117,2 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2019/7.

Izsole izbeigta bez rezultāta (lēmuma pieņemšanas datums 22.10.2019)

Publikācijas datums – 09.10.2019
Mērķis – biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana
Nomas termiņš – 3 gadi
Izsoles sākumcena: EUR 6,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Izsoles nolikums
1.pielikums
2.pielikums
Foto, foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5, foto 6

 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172001) ar kopējo platību 380,5 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2019/6.

Izsole izbeigta bez rezultāta (lēmuma pieņemšanas datums 14.10.2019).

Publikācijas datums – 01.10.2019
Mērķis – biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana
Nomas termiņš – 3 gadi
Izsoles sākumcena: EUR 4,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Izsoles nolikums
1.pielikums
2.pielikums
Foto, foto 1foto 2, foto 3

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.10.2019. plkst.17:00

 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172001) ar kopējo platību 100,1 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2019/5.

Izsole izbeigta bez rezultāta (lēmuma pieņemšanas datums 17.09.2019.

Publikācijas datums – 05.09.2019
Mērķis – sporta nodarbību nodrošināšanai
Nomas termiņš – 3 gadi
Izsoles sākumcena: EUR 6,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Izsoles nolikums
1.pielikums
2.pielikums
Foto
foto 2foto 3 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.09.2019. plkst.17:00

 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172001) ar kopējo platību 130,2 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2019/4.

Izsole izbeigta bez rezultāta (lēmuma pieņemšanas datums 17.09.2019.

Publikācijas datums – 05.09.2019
Mērķis – kafejnīcas izvietošana ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai
Nomas termiņš – 3 gadi
Izsoles sākumcena: EUR 9,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Izsoles nolikums
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Foto, foto 2foto 3foto 4foto 5foto 6

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.09.2019. plkst.17:00

 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172001) ar kopējo platību 311,0 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2019/3.

Izsole izbeigta bez rezultāta (lēmuma pieņemšanas datums 11.07.2019.

Publikācijas datums – 03.07.2019
Mērķis – biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana
Nomas termiņš – 3 gadi
Izsoles sākumcena: EUR 6,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Izsoles nolikums
1.pielikums
2.pielikums
Foto

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.07.2019. plkst.17:00

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172001) ar kopējo platību 159,4 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2019/2.

Izsole izbeigta bez rezultāta (lēmuma pieņemšanas datums 11.07.2019.

Publikācijas datums – 03.07.2019
Mērķis – sporta nodarbību nodrošināšana
Nomas termiņš – 3 gadi
Izsoles sākumcena: EUR 6,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Izsoles nolikums
1.pielikums
2.pielikums
Foto

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.07.2019. plkst.17:00

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172006) ar kopējo platību 115,7 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ 2019/1.

11.07.2019. noslēgts nomas līgums ar SIA “Klīnika Piramīda 3”

Publikācijas datums – 18.06.2019
Mērķis – biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana
Nomas termiņš – 3 gadi
Izsoles sākumcena: EUR 4,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Izsoles nolikums
1.pielikums
2.pielikums
Foto 
Foto 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.06.2019. plkst.17:00

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamās telpas daļas nomu Augšielā 1, Rīgā, 1.stāvā, Rietumu tribīnes ieejas hallē (būves kadastra apzīmējums 01000370172001), izsoles identifikācijas Nr.DS2018/12. 

Publikācijas datums – 23.10.2018.

Mērķis –karsto dzērienu un/vai uzkodu/bezalkoholisko dzērienu automātu izvietošana

Nomas termiņš – 2 gadi

Izsoles sākumcena: EUR 50,00 bez PVN par 1 (vienu) Nomas objekta vietu mēnesī.

Nomas tiesību izsoles nolikums

1. pielikums Telpu plāns

2. pielikums Pieteikums izsolei

3. pielikums Nomas līguma projekts

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172005) ar kopējo platību 117,2 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS2018/11.

Publikācijas datums – 12.10.2018.

Mērķis – biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana

Nomas termiņš – 1 gads

Izsoles sākumcena: EUR 6,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Nomas tiesību izsoles nolikums

1. pielikums Pieteikums izsolei

2. pielikums Nomas līguma projekts

 • VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu Nr.8, Nr.9, Nr.11 un Nr.12 nomu Augšielā 1, Rīgā, 1. stāvā, ar kopējo platību 130,2 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS2018/10

 Mērķis – kafejnīcas izvietošana ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai

Nomas termiņš – 3 gadi

Izsoles sākumcena: EUR 9,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Nomas tiesību izsoles nolikums

1.pielikums Pieteikums izsolei

2.pielikums Tehniskā specifikācija

3.pielikums Nomas līguma projekts

Telpu plāns

 
 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu Nr.146 un Nr.147 nomu Augšielā 1, Rīgā, cokola (-1.) stāvā, ar kopējo platību 28,3 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS2018/9.

 Mērķis – fizioterapeita un/vai masiera pakalpojumu sniegšanai

Nomas termiņš – 3 gadi

Izsoles sākumcena: EUR 6,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Nomas tiesību izsoles nolikums

1.pielikums Pieteikums izsolei

2.pielikums Nomas līguma projekts

Telpu plāns

 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu Nr.144 un Nr.145 nomu Augšielā 1, Rīgā, cokola (-1.) stāvā, ar kopējo platību 27,6 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS2018/8.

Mērķis – fizioterapeita un/vai masiera pakalpojumu sniegšanai

Nomas termiņš – 3 gadi

Izsoles sākumcena: EUR 6,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Nomas tiesību izsoles nolikums

1.pielikums Pieteikums izsolei

2.pielikums Nomas līguma projekts

Telpau plāns

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu Nr.30 nomu Augšielā 1, Rīgā, 1 stāvā, ar kopējo platību 59,6 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS2018/7.

Mērķis – vingrošanas, cīņas un/vai citu sporta veidu nodarbību pakalpojumu nodrošināšanai

Nomas termiņš – 3 gadi

Izsoles sākumcena: EUR 6,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Nomas tiesību izsoles nolikums

1.pielikums Pieteikums izsolei

2.pielikums Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

3.pielikums Nomas līguma projekts

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu Nr.31 nomu Augšielā 1, Rīgā, 1 stāvā, ar kopējo platību 58,9 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS2018/6. 

Mērķis – vingrošanas, cīņas un/vai citu sporta veidu nodarbību pakalpojumu nodrošināšanai

Nomas termiņš – 3 gadi

Izsoles sākumcena: EUR 6,00 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Nomas tiesību izsoles nolikums

1.pielikums Pieteikums izsolei

2.pielikums Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

3.pielikums Nomas līguma projekts 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu Nr.33 nomu Augšielā 1, Rīgā, 1 stāvā, ar kopējo platību 61,1m2, izsoles identifikācijas Nr.DS2018/5.

Mērķis – vingrošanas, cīņas un/vai citu sporta veidu nodarbību pakalpojumu nodrošināšanai

Nomas termiņš – 3 gadi

Izsoles sākumcena: EUR 7,50 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Nomas tiesību izsoles nolikums

1.pielikums Pieteikums izsolei

2.pielikums Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

3.pielikums Nomas līguma projekts

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu Nr.34 un Nr.44 nomu Augšielā 1, Rīgā, 1 stāvā, ar kopējo platību 99,4 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS2018/4. 

Mērķis –sporta un/vai deju nodarbību pakalpojumu nodrošināšanai

Nomas termiņš – 3 gadi

Izsoles sākumcena: EUR 7,50 bez PVN par 1m2 mēnesī

Nomas tiesību izsoles nolikums

1.pielikums Pieteikums izsolei

2.pielikums Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

3.pielikums Nomas līguma projekts 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu Nr.46 nomu Augšielā 1, Rīgā, 1 stāvā, ar kopējo platību 186,1m2, izsoles identifikācijas Nr.DS2018/3.

Mērķis – deju un/vai sporta nodarbību pakalpojumu nodrošināšanai

Nomas termiņš – 3 gadi

Izsoles sākumcena: EUR 7,50 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Nomas tiesību izsoles nolikums

1.pielikums Pieteikums izsolei

2.pielikums Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

3.pielikums Nomas līguma projekts

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu Nr.58 nomu Augšielā 1, Rīgā, 1 stāvā, ar kopējo platību 186,3m2, izsoles identifikācijas Nr.DS2018/2.

Mērķis – deju un/vai sporta nodarbību pakalpojumu nodrošināšanai

Nomas termiņš – 3 gadi

Izsoles sākumcena: EUR 7,50 bez PVN par 1m2 mēnesī.

Nomas tiesību izsoles nolikums

1.pielikums Pieteikums izsolei

2.pielikums Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

3.pielikums Nomas līguma projekts

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu (Nr.168, Nr.169, Nr.170 un Nr.219) nomu Augšielā 1, Rīgā, cokola (-1) stāvā, ar kopējo platību 470,40 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS2018/1.

Mērķis – trenažieru zāles un sporta nodarbību pakalpojumu nodrošināšanai

Nomas termiņš – 3 gadi

Izsoles sākumcena: 6,00 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī.

Nomas tiesību nolikums

1.pielikums Pieteikums izsolei trenežieru un sporta zāle

2.pielikums Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Nomas līguma projekts

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” iznomā zemes vienības daļu (ierobežota piekļuve zemesgabalam)

Adrese – Augšiela 1, Rīga

Iznomājamā platība – 833,72m2

Mērķis – būvmateriālu, celtniecības konteineru, dažādu mehānismu un pagaidu konstrukciju novietošanai būvdarbu laikā.

Nomas termiņš – no 01.04.2018.- 30.06.2018.

Pieteikšanās līdz 29.03.2018.

 

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” iznomā zemes vienības daļu

Adrese – Augšiela 1, Rīga
Iznomājamā platība – 2m2
Mērķis – dzērienu tirdzniecības automāta novietošanai
Maksimālais  nomas termiņš – 15.05.2018.
Pieteikšanās līdz 12.12.2017.

 • VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” iznomā nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo inženierbūvju

4 apgaismojuma balstu daļas tādā apjomā, kādas nepieciešamas elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju izvietošanai.

Adrese – Augšiela 1, Rīga

Maksimālais  nomas termiņš – trīs gadi.

 • VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions"" informē, ka tiek iznomātas telpas.

Iznomājamā platība – 96,4 kv/m.
Adrese - Augšielā 1, Rīgā.
Nomas maksa – EUR 3,30 kv/m bez PVN.
Maksimālais nomas termiņš – 31.03.2017.

Telpu iznomāšanai tiek rīkota mutiska izsole.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 07.11.2016, plkst.10:00
Izsoles vieta – Augšiela 1, Rīga, Administrācija.
Izsoles datums – 07.11.2016., plkst. 10:00.
Sīkāku informāciju par telpu un zemes nomu var saņemt Daugavas stadiona Administrācijā, Augšielā 1, Rīgā, blakus Deglava ielas tiltam.

Kontaktinformācija:
Tālr.: 67869791 , Mob.tālr.: 27291471
e-pasta adrese: info@daugavasstadions.lv