Iepirkumi

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu ''Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbu, teritorijas labiekārtojuma un ēku demontāžas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība'' , identifikācijas Nr.DS 2021/3/AK/ERAF

__________________________________________________________________________________________________________

2021.gada 21.septembrī noslēgts līgums ar SIA “BM-projekts” par Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbu, teritorijas labiekārtojuma un ēku demontāžas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību par kopējo līguma cenu EUR 87 800,00 (bez PVN).

Līgums
 

Vienošanās Nr.1 09.06.2022.

Vienošanās Nr.2 19.08.2022.

__________________________________________________________________________________________________________

 

Izsludināti grozījumi EIS sistēmā 19.03.2021

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51449 līdz 2021.gada 12.aprīlim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51449

__________________________________________________________________________________________________________

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51449 līdz 2021.gada 22.martam plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51449

EIS publicēts 12.02.2021

Uzmanību! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.

__________________________________________________________________________________________________________

EIS precizējumi 01.04.2021

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums LATVISKI

Nolikums ANGLISKI

__________________________________________________________________________________________________________

Pēc grozījumiem

Nolikums_konsolidēts

Nolikums_sporta laukumi konoslidets18032021

Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikacija_sporta laukumi konoslidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura konsolidets 18032021 EN

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura konoslidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_6_Informacija par specialista pieredzi konsolidets 18032021 EN

Pielik_Nolik_Nr_6_Informacija par specialista pieredzi konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_12_Līguma projekts konoslidets 18032021

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu ''Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi'' , identifikācijas Nr.DS 2021/2/AK/ERAF

__________________________________________________________________________________________________________

2021.gada 1.jūlijā noslēgts līgums ar AS "UPB" "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti teritorijas labiekārtojuma un ārējo inženierkomunikāciju koridora būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" par kopējo līguma cenu EUR  8 964 577.27 (bez PVN).

Līgums

__________________________________________________________________________________________________________

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2

Vienošanās Nr.3

__________________________________________________________________________________________________________

Saskaņā ar 2021.gada 8.jūnija Iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.23 , līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS “UPB” par līguma cenu 
8 964 577,27 EUR (bez PVN).

Lemums par iepirkuma rezultātiem 09 06 2021

Protokols Nr_23_2021 06 04_pied vert rezultatu apstrprin maneza prec

__________________________________________________________________________________________________________

Izsludināti grozījumi EIS sistēmā 19.03.2021

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51447 līdz 2021.gada 12.aprīlim plkst. 10:00  

- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51447 

__________________________________________________________________________________________________________

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51447 līdz 2021.gada 22.martam plkst. 10:00  

- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51447 

 

 EIS publicēts 12.02.2021

Uzmanību! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.

 __________________________________________________________________________________________________________

EIS precizējumi 01.04.2021

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 25.februārī

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 2.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 4.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 5.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 8.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 9.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 10.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 11.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 15.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 16.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 18.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 25.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 30.martā

Atbilde ieinteresētajiem pretendentiem 31.martā

Atbilde ieinteresētajiem pretendentiem 1.aprīlī

Atbilde ieinteresētajiem pretendentiem 6.aprīlī

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums LATVISKI

Nolikums ANGLISKI

__________________________________________________________________________________________________________

Papildus informācija Pretendentiem

PLANI_15_05_2020
SIENAS GRĪDAS JUMTS 19_03_20 2007
MBP_genplans_20_05_2020_rev1 (1)
Fasades_14_05_2020

Daugavas griezums plāns DWG

GT_Daugavas_stadions_print

GT_Daugavas_stadions_view

__________________________________________________________________________________________________________

Pēc grozījumiem

Nolikums_konsolidēts

Nolikums_Vieglatletikas manēža ar multifunkcionalitāti konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija_Vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura_konsolidets 18032021 EN

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_12_Liguma projekts konsolidets 18032021

 

Daugavas griezums plāns (1)

MBP_genplans_20_05_2020_rev1 (1) (1)

PLANI_15_05_2020 (1)

Fasades_14_05_2020 (1)

SIENAS GRĪDAS JUMTS 19_03_20 2007 (1)

 

TS Pielikums Nr.18 Ledus halles un Centrālās tribīnes inženierkom_sistēmu saraksts PDF

TS Pielikums Nr.18 Ledus halles un Centrālās tribīnes inženierkom_sistēmu saraksts EXCEL

 

Ģeotehniskās izpētes pārskats_print

Ģeotehniskās izpētes pārskats_view

 

TS.GP5 LAbiekartojuma plans4 (1)

TS.GP5A LAbiekartojuma plansIZM (1)

 

 

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu ''Ledus virsmas apstrādes mašīnu iegāde Daugavas stadiona ledus halles vajadzībām'', identifikācijas Nr.DS 2021/1/AK/ERAF

__________________________________________________________________________________________________________

Izsludināti grozījumi EIS sistēmā 05.03.2021

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/50842līdz 2021.gada 29.martam plkst. 10:00  
Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50842

__________________________________________________________________________________________________________

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/50842līdz 2021.gada 8.martam plkst. 10:00  
Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50842

EIS publicēts 29.01.2021

__________________________________________________________________________________________________________

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Engo Ltd. par kopējo līguma cenu 190 000 EUR (bez PVN), 1.daļai 185 000 EUR (bez PVN), 2.daļai 5000 EUR (bez PVN).

1.daļa līgums
2.daļa līgums
_________________________________________________________________________________________________________

Noslēguma posma ZIŅOJUMS DS 20211AKERAF

_________________________________________________________________________________________________________

Atbilde uz pretendenta jautājumu 9.februārī

Atbilde uz pretendenta jautājumu 11.februārī

Atbilde uz pretendenta jautājumu 5.martā
__________________________________________________________________________________________________________
Pirms grozījumiem:

Nolikums_Ledus mašīnu iegāde_nolikums ar 2 daļām_LV_FINAL

Nolikums_Ledus_mašīnu iegāde_V4_EN_FINAL

Nolikums_Ledus mašīnu iegāde_parakstīts_LV

Nolikums_Ledus mašīnu iegāde_parakstīts_ENG

 

Pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_1.daļa_LV

Pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_2.daļa_LV

Appendix No 1_Technical specification_section 1_ENG

Appendix No 1_Technical specification_section 2_ENG

 

Pielikums Nr.2_Tehniskais piedāvājums_1.daļa

Pielikums Nr.2_Tehniskais piedāvājums_2.daļa

Pielikums Nr.3_Pieteikums dalībai konkursā_1.daļa

Pielikums Nr.3_Pieteikums dalībai konkursā_2.daļa

Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums_1.daļa

Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums_2.daļa

Pielikums Nr.5_Pretendenta pieredzes apliecinājums

Pielikums Nr.6_Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts

Pielikums Nr.7_Apakšuzņēmēja apliecinājums

Pielikums Nr.8_Avansa atmaksas nodrošinājuma paraugs

Pielikums Nr.9_Pretendenta izziņa par finanšu apgrozījumu

 

Appendix No 2_Technical proposal_section 1

Appendix No 2_Technical proposal_section 2

Appendix No 3_Participation application_section 1

Appendix No 3_Participation application_section 2

Appendix No 4_Financial proposal_section 1

Appendix No 4_Financial proposal_section 2

Appendix No 5_Confirmation of contenders experience in procurement

Appendix No 6_List of works to be transfered to subcontractors

Appendix No 7_Subcontractor certification

Appendix No 8_Security of the advance payment reimbursement

Appendix No 9_Contenders certificate on the financial turnover

__________________________________________________________________________________________________________
Pēc grozījumiem:
 

Nolikums_Ledus mašīnu iegāde_precizets_konsolidets 04 03 2021

Pielikums Nr,1_Tehniskā specifikācija_1.daļa_LV

Pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_2.daļa_LV

Pielikums Nr.2_Tehniskais piedāvājums_1.daļa

Pielikums Nr.2_Tehniskais piedāvājums_2.daļa

Pielikums Nr.3_Pieteikums dalībai konkursā_1.daļa

Pielikums Nr.3_Pieteikums dalībai konkursā_2.daļa

Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums_1.daļa

Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums_2.daļa

 

Appendix No 1_Technical specification_section 1_ENG

Appendix No 1_Technical specification_section 2_ENG

Appendix No 2_Technical proposal_section 1

Appendix No 2_Technical proposal_section 2

Appendix No 3_Participation application_section 1

Appendix No 3_Participation application_section 2

Appendix No 4_Financial proposal_section 1

Appendix No 4_Financial proposal_section 2

 

Precizējumi Nr.2

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu ''Ledus virsmas apstrādes mašīnu iegāde Daugavas stadiona ledus halles vajadzībām'', identifikācijas Nr.DS 2020/1/AK/ERAF
- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/47461 līdz 2020.gada 22.decembrim plkst. 12:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/47461
EIS publicēts 10.11.2020.
 
Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Paziņojums par iepirkuma rezultātiem www.iub.gov.lv publicēts: 12.01.2021.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta ekspertīze", identifikācijas Nr. DS 2019/5/AK/ERAF

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/28419 līdz 2019.gada 5.novembrim plkst. 09:00

Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28419

IUB paziņojums par līgumu un EIS publicēts 15.10.2019.

 

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu IUB publicēts: 16.12.2019.

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "AZ Service", līgums parakstīts 10.12.2019. par kopējo līguma cenu 74 250,00 EUR (bez PVN).

Līgums

Ziņojums

Atbilde uz pretendenta 29.10.2019. uzdoto jautājumu

 

Nolikums_ledus halles buvprojekta ekspertīze

Nolikums un pielikumi ledus halles būvprojekta ekspertīze

Nolikuma Pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_ledus halles būvprojekta ekspertīze

Nolikuma Pielikums Nr.2_Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Nolikuma Pielikums Nr.3_Tehniskais piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.5_Līguma projekts

Nolikuma Pielikums Nr.6_Pretendenta veikto pakalpojumu saraksta forma

Nolikuma Pielikums Nr.7_Speciālista pieredzes apraksts

Tehniskās_specifikācijas_pielikums_Ledus_halles_būvprojekts_minimālā_sastāvā

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" atkārtoti izsludina iepirkumu "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DS 2019/3/AK/ERAF

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/23498 līdz 2019.gada 1.augustam plkst. 09:00

Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23498

EIS publicēts: 27.06.2019. IUB publicēts: 28.06.2019.

 

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu IUB publicēts : 25.09.2019.

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Personu apvienībai "ARMS", līgums parakstīts 2019.gada 17.septembrī par kopējo līgumcenu EUR 10 320 000.00 (bez PVN).

Ziņojums

Lēmums

Līgums

Vienošanās 02.12.2019

Vienošanās 05.12.2019

Vienošanās 11.03.2020

Vienošanās 15.05.2020

Vienošanās 08.03.2021

 

Atbilde par ledus halles iepirkumu uz 05.07.2019.

Atbilde par ledus halles iepirkumu uz 08.07.2019.

Atbilde par ledus halles iepirkumu uz 10.07.2019.

Atbilde par ledus halles iepirkumu uz 15.07.2019. un 17.07.2019.

Atbilde par ledus halles iepirkumu uz 22.07.2019

Informācija pretendentiem

 

Annex No 1_Technical specifications_amendments_Ice Hall_11072019_ENG

Nolikums_GROZĪJUMI Nr_1 Ledus_Halle_11072019

Nolikums_GROZĪJUMI Nr_1_Ledus Halle_11072019

Nolikums_Ledus Halle_GROZĪJUMI_11072019

Nolikums_Ledus_Halle_GROZĪJUMI_11072019

Pielik_Nolik_Nr_1_ TS_Ledus Halle_Proj_Buv_AU_GROZĪJUMI_11072019

Pielik_Nolik_Nr_3_Finanšu piedavajums_GROZĪJUMI_11072019

Pielik_Nolik_Nr_12_Liguma projekts_GROZĪJUMI_11072019

Procurement regulations_amendments_Ice hall_11072019_ENG

 

Nolikums_Ledus_Halle_uz_21062019_tulko_EN

Pielik_Nolik_Nr_1_ TS_Ledus Halle_Proj_Buv_AU_20_06_2019_EN

Nolikums_Daugavas_stadiona_ledus_halles_būvprojekta_izstrāde__autoruzraudzība_un_būvdarbi

Nolikums_Ledus_Halle_uz_21062019

Pielik_Nolik_Nr_1__TS_Ledus_Halle_Proj_Buv_AU

Pielik_Nolik_Nr_1A_Noteikumi_tehnniska_piedavajuma_sagatavosanai

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura

Pielik_Nolik_Nr_3_Finansu_piedavajums

Pielik_Nolik_Nr_3A_Finansu_piedavajuma_tame_veidne

Pielik_Nolik_Nr_3B_Darbu_izpildes_laika_grafiks_veidne

Pielik_Nolik_Nr_4_Pretendenta_pieredzes_apliecinājums

Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts

Pielik_Nolik_Nr_6_Informacija_par_specialista_pieredzi

Pielik_Nolik_Nr_7_Specialista_apliecinajums

Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts

Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums

Pielik_Nolik_Nr_10_Saistibu_izpildes_Garantijas_laika_nodrosinajuma_paraugs

Pielik_Nolik_Nr_11_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu

Pielik_Nolik_Nr_12_Liguma_projekts

Koncepcija_viss_20190603_Buvvalde

Pielik_TS_Nr_3_MBP_PROJEKTS

Pielik_TS_Nr_5_BK_aprekinu_atskaite

Pielik_TS_Nr_6_Energoef_nov_aprekins

Pielik_TS_Nr_13_Koncepcija_RVCSAP

Pielik_TS_Nr_14_RVCSAP_PROTOKOLS

Pielik_TS_Nr_15_Telpu_apdare

Pielik_TS_Nr_16_Lauk_Apgaism_princips

Pielik_TS_Nr_17_Gaismas_aprekins_led_lauk

Pielik_TS_Nr_18_Koku_Novertejums

Pielik_TS_Nr_18_NKMP_MBP_skanojums

Pielik_TS_Nr_19_Daug_Stad-Ledushalle_TOPO

Pielik_TS_Nr_19A_Daug-Stad-Teritorija

Pielik_TS_Nr_20_Geologija

Pielik_TS_Nr_21_DOP_Skaidrojosais_apraksts

Pielik_TS_Nr_22_DOP_Genplans

Pielik_TS_Nr_23_NKMP_MBP_skanojums

Pielik_TS_Nr_24_TEP_Siltumizvele

Pielik_TS_Nr_25_UPP 

Pielik_TS_Nr_26_Koki_novertejums_buvn_ieteikumi_parstadisana

Pielik_TS_Nr_27_Koka_parstadisanas_iespejas

Pielik_TS_Nr_28__Koku_stadijumi_Led_Halle

Pielik_TS_Nr_29_teritorija_ar_Ledus_halles_kokiem

Pielik_TS_Nr_30_Skaidrojums_koka_ieaudzesana

Pielik_TS_Nr_31_Attistibas_dep_Koncepcijas_sknojums

Pielik_TS_Nr_32_MBP_Papildinajums_Būvvaldes_papildprasības

Pielik_TS_Nr_33__Iespējami_vienkarsota_5_fasade_jumts

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Zāliena kopšanas un atjaunošanas darbi Daugavas stadiona futbola laukumā", identifikācijas Nr. DS 2019/2.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 13.maijam plkst. 10:00 VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, Augšielā 1, Rīgā, LV-1009.

Informatīvas paziņojums ievietots: 25.04.2019.

 

Uzvarētājs: SIA “Galantus”, reģ.nr. 41203011879

Piedāvātā cena: 41 990,00 EUR (bez PVN)

Informatīvais paziņojums IUB ievietots: 06.06.2019.

Līgums_zāliena_kopšanas_un_atjaunošanas_darbi

LĒMUMS_17.05.2019.

 

 

Protokols Nr_3_2019 05 17

Nolikums_Zaliena kopsana un atjaunosana_Daugavas stadions_DS2019_2

Nolikums_Zaliena kopsana un atjaunosana_Daugavas stadions_DS2019_2

Pielikums Nr_2_Finansu piedavajums_DS2019_2

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Telpu uzkopšanas pakalpojumi", identifikācijas Nr. DS 2019/1.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 30.aprīlim plkst. 10:00 VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, Augšielā 1, Rīgā, LV-1009.

Informatīvas paziņojums ievietots: 12.04.2019.

 

Uzvarētājs: SIA "Cander Serviss", reģ.nr. 40003916976
Piedāvātā cena: 41 990,00 EUR (bez PVN)
Informatīvais paziņojums IUB ievietots: 06.06.2019.

LĒMUMS_2019 05 09

Līgums_Cander_Serviss

 

Protokols Nr_4_2019 05 09

Atbildes uz pretendentu jautājumiem_2019 04 26

Nolikums_TS_telpu uzkopšanas pakalpojumi_2019 04

Nolikums Telpu uzkopšanas pakalpojumi_DS 2019_1

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DS 2019/1/AK/ERAF

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 10.jūnijam plkst. 10:30 www.eis.gov.lv

Informatīvais paziņojums ievietots: 03.04.2019., IUB publicēts 05.04.2019.

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta.

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem www.iub.gov.lv publicēts: 23.06.2019.

LĒMUMS

 

Grozījumi Nr. 1, IUB publicēti 18.04.2019.

Grozījumi par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 27.05.2019., IUB publicēti 09.05.2019.

Grozījumi Nr.2, ES OV nosūtīts 21.05.2019, www.eis.gov.lv publicēts 21.05.2019.

Grozījumu Nr.2 dokumentācija:

 

1A_pielik_Noteikumi_teh_pied_sagatavosanai

3_pielik_Nolik_Finansu piedavajums

3A_pielik_Nolik_Fin_pied_tame_veidne

5_piel_Nolik_Atbildigo_spec_saraksts

10_pielik_Nolik_Saistibu izp_Garant_paraugs

Lēmums Nolikums_grozijumi Nr2_Ledus_Halle_20052019

Lēmums_Nolikums_2.grozijumi_20052019

Nolikums_Ledus_Halle_2.grozijumi_20052019

Nolikums_Ledus_Halle-ar-IUB_atzinuma_labojumiem_uz_20052019

Pielik_Nolik_Nr_1_ TS_Ledus Halle_Proj_Buv_AU_labojums20052019

Pielik_Nolik_Nr_12_Ligums_20052019

Pielik_TS_Nr_24_TEP_Siltumizvele 20052019

Pielik_TS_Nr_25_UPP 20052019

Pielik_TS_Nr_26_Koki_novertejums_buvn ietekmi 20052019

Pielik_TS_Nr_27_Koka parstadisanas iespejas 20052019

TS_pielik_Nr_28_ Koku stadijumi 20052019

 

 

Atbilde uz 08.04.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu

Atbilde uz 09.04.2019. jautājumu par ledus halles iepirkumu

Atbilde uz 10.04.2019. jautājumu par ledus halles iepirkumu

Atbilde uz 23.04.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu 

Atbildes uz 26.04.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu

Atbilde uz 29.05.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu

Atbilde uz 03.06.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu 

 

Nolikums_grozijumi_Ledus_Halle_12042019

Grozījumi_1_ledus_halle_nolikums_12042019

Grozījumi_1_ledus halle nolikums 12042019

Grozijumi-1_Nolikums_Ledus_Halle_12042019

Grozijumi_2_pielik_Nolik_Pieteik_dalibai atklata konkursa

Grozijumi_3_pielik_Nolik_Finansu piedavajums

Grozijumi_3A_pielik_Nolik_Finansu piedavajuma tame_veidne

Grozijumi_8_pielik_Nolik_Apaksuzn_nododamo darbu saraksts

Grozijumi_9_pielik_Nolik_Apaksuznemeja apliecinajums

 

 

Nolikums_Ledus_Halle_03042019

1A_pielik_Noteikumi Tehniska piedavajuma sagatavosanai

2_piel_Nolik_Pieteikums dalībai atklata konkursa

3_pielik_Nolik_Finansu piedavajums

3A_pielik_Nolik_Finansu piedavajuma tame_veidne

4_pielik_Nolik_Pretendenta pieredzes apliecinajums

5_pielik_Nolik_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts

6_pielik_Nolik_Informācija par speciālista pieredzi 

7_pielik_Nolik_Specialista apliecinajums

8_pielik_Nolik_Apaksuznemejiem nododamo darbu saraksts

9_pielik_Nolik_Apaksuznemeja apliecinajums

10_pielik_Nolik_Saistibu izpildes_Garantijas laika garantijas paraugs

11_pielik_Nolik_Pretendenta izzina par finansu apgrozijuma

Nolikums_Ledus_Halle_03042019

Pielik_Nolik_Nr_1_ TS_Ledus Halle_Proj_Buv_AU_

Pielik_Nolik_Nr_3B_Grafiks_iereg (1)

Pielik_TS_Nr_3_MBP_PROJEKTS

Pielik_TS_Nr_5_BK_aprekinu_atskaite

Pielik_TS_Nr_6_Energoef_nov_aprekins

Pielik_TS_Nr_13_Koncepcija_RVCSAP

Pielik_TS_Nr_14_RVCSAP PROTOKOLS

Pielik_TS_Nr_15_Telpu apdare

Pielik_TS_Nr_16_Lauk_Apgaism_princips

Pielik_TS_Nr_17_Gaismas aprekins_led_lauk

Pielik_TS_Nr_18_Koku_Novertejums

Pielik_TS_Nr_18_NKMP MBP skanojums

Pielik_TS_Nr_19_Daug_Stad-Ledushalle_TOPO

Pielik_TS_Nr_19A_Daug-Stad-Teritorija

Pielik_TS_Nr_20_Geologija

Pielik_TS_Nr_21_DOP_Skaidrojosais apraksts

Pielik_TS_Nr_22_DOP_Genplans

Pielik_TS_Nr_23_NKMP MBP skanojums

Pielik_TS_Nr_24_TEP_Siltumizvele

Pielik_TS_Nr_25_UPP

Pielik_TS_Nr_26_Koki_novertejums_buvn ietekmi

Pielik_TS_Nr_27_Koka parstadisanas iespejas

Pages