Iepirkumi

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Dabasgāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/7.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 10.janvārim, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 28.12.2018.

NOLIKUMS

Atbilde uz jautājumu

Informatīvais paziņojums par iepirkuma “Dabasgāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/7 rezultātu:
Uzvarētājs: AS "Latvijas Gāze, reģ.Nr.4000300642.
Piedāvātā vienas vienības cena : EUR 0,02295 bez PVN un akcīzes nodokļa.
Informatīvais paziņojums ievietots: 11.01.2019.

LĒMUMS

LĪGUMS

 VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Dabasgāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/6.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 21.decembrī, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 10.12.2018.

NOLIKUMS

Atbilde uz jautājumu 13.12.2018.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma “Dabasgāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/6 rezultātu:

Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Informatīvais paziņojums ievietots: 19.12.2018.

LĒMUMS

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Sporta inventāra iegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/5.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 14.decembrī, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 03.12.2018.

NOLIKUMS

Informatīvais paziņojums par iepirkuma Sporta inventāra iegāde rezultātu:

Uzvarētājs:Rīgas pilsētas J.Bauera IU reģ.Nr.40002037652

Līguma summa līdz:EUR 15 461,03 bez PVN.

Informatīvais paziņojums ievietots: 27.12.2018.

LĒMUMS

LĪGUMS

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Elektroniskās laika fiksēšanas iekārtas - fotofiniša piegāde”,

identifikācijas Nr. DS 2018/4.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 11.decembrī, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 30.11.2018.

NOLIKUMS

LĪGUMS

Informatīvais paziņojums par iepirkuma “Elektroniskās laika fiksēšanas iekārtas - fotofiniša piegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/4 rezultātu:
Uzvarētājs: SIA “Rantzows Sport”, reģ.Nr.40003528045.
Līguma summa līdz: EUR 31 620,00 bez PVN.
Informatīvais paziņojums ievietots: 21.12.2018.

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei”, identifikācijas Nr. DS 2018/3/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 19.oktobrim, plkst.10:00.
Informatīvais paziņojums ievietots: 08.10.2018.

NOLIKUMS

Atbildes uz jautājumiem 11.10.2018.

Atbildes uz jautājumiem 16.10.2018.

Līgums

 

Informatīvais paziņojums par iepirkuma "Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei", identifikācijas Nr. DS 2018/3/ERAF rezultātu:

Uzvarētājs: Piegādātāju apvienība „ZALKTIS", kas sastāv no dalībniekiem SIA "JR ELEMENTS" ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI, reģ.nr.40003922614; SIA "DR Arhitekti", reģ.nr.40003828029; SIA "MALUS Architects", reģ.Nr.40203036163.

Līguma summa līdz: EUR 39 200,00 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu

Informatīvais paziņojums ievietots: 31.10.2018.

Informatīvais paziņojums par sarunu procedūras “Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. DS 2017/2/SP/ERAF, rezultātu.
Iepirkumu procedūra pārtraukta.
Ievietots: 12.09.2018.
ZIŅOJUMS

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2018/2/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 10.maijam, plkst.10:00, www.eis.gov.lv.

Informatīvais paziņojums ievietots: 26.04.2018.

ATKLĀTA KONKURSA “Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība” NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija

Laika plāns

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Informatīvais paziņojums par atklāta konkursa „Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2018/2/AK/ERAF rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „CMB”, reģ.nr.43603024025.
Līguma summa līdz: EUR 1 402 740,00 bez PVN

ZIŅOJUMS

Līgums

Vienošanās Nr.1 02.12.2019

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Komunikācijas stratēģijas izstrāde un komunikācijas pasākumu īstenošana”, identifikācijas Nr. DS 2018/1/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 29.martam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 08.03.2018.

Komunikācijas stratēģijas izstrāde un komunikācijas pasākumu īstenošanas NOLIKUMS

 

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM 21. marts

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM 22.marts

Rezultāts:

Informatīvais paziņojums par atklātu konkursu “Komunikācijas stratēģijas izstrāde un komunikācijas pasākumu īstenošana”, identifikācijas Nr. DS 2018/1/AK/ERAF.
Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Informatīvais paziņojums ievietots: 20.07.2018.

ZIŅOJUMS

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Ēku demontāža un teritorijas sakopšana Augšielā 1, Rīgā”, identifikācijas Nr. DS 2017/3/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 23.oktobrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 12.10.2017.

Nolikums_nojauksana_daugavas stadions_FINAL

TS_ 6.pielikums_APSASITES SHĒMA PĒC 2013.GADA PĀRBŪVES

TS_1.pielikums_002_Ledus halle

TS_2.pielikums Apsekosanas zinojums_002_Ledus halle

TS_3.pielikums_008_kompresoru eka

TS_4.pielikums_Apsekosanas zinojums_008_Kompresoru_eka

TS_5.pielikums

TS_6.pielikums_Katlu pase 1_2

TS_6.pielikums_Katlumājas principālā apsaistes shēma

 

Nolikuma pielikumi:

https://failiem.lv/u/bkeym36p

 

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma “Ēku demontāža un teritorijas sakopšana Augšielā 1, Rīgā”, identifikācijas Nr. DS 2017/3/ERAF rezultātu:
Uzvarētājs: PS „LNK INDUSTRIES Partnership”, reģ.nr.40103292293.
Līguma summa: EUR 169 700 bez PVN.

Pazinojums par lemumu

BŪVDARBU LĪGUMS_LNK_demontaza

Vienošanās par personāla maiņu

Vienošanās par termiņa pagarināšanu

Informatīvais paziņojums ievietots: 27.10.2017.

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina atklātu konkursu “Rietumu tribīnes pārbūves būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr. DS 2017/1/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 09.martam, plkst.11:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 30.01.2017.

 

NOLIKUMS

NOLIKUMS

GROZĪJUMI

 

LĪGUMS ekspertize Firma L4_Gal

Vienošanās par personāla maiņu

Informatīvais paziņojums par atklāta konkursa „Rietumu tribīnes pārbūves būvprojekta ekspertīze”, iepirkuma identifikācijas DS 2017/1/AK/ERAF rezultātu:
Uzvarētājs: SIA  “Firma L4”, reģ.nr.40003236001.
Līguma summa līdz: EUR 129 980,00 bez PVN.

 

Pages