Iepirkumi

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu 9.panta kārtībā “Slidu piegāde Daugavas ledus hallei”, identifikācijas Nr.DS 2021/9

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/66167 līdz 2021.gada 26.novembrim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/66167

__________________________________________________________________________________________________________

07.12.2021. noslēgts līgums ar SIA "Hokeja Pasaule" par slidu un to saistītā aprīkojuma pieādi Daugavas ledus hallei par summu EUR 11 601,65 (bez PVN)

Līgums

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_slidu piegāde Daugavas ledus hallei WORD

Nolikums_slidu piegāde Daugavas ledus hallei PDF

1.pielikums_Tehniskā specifikācija

2_pielikums_Tehniskais piedāvājums

3_pielikums_Finanšu piedāvājums

4_pielikums_Līguma projekts

5_pielikums_Pieteikums

6_pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums

 

 
 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina atklāta konkursa iepirkumu ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr.DS 2021/8/AK

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/65685 līdz 2021.gada 25.novembrim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/65685

__________________________________________________________________________________________________________

02.08.2022. Vienošanās ar SIA "FORTUM"

__________________________________________________________________________________________________________

15.12.2021. noslēgts līgums ar SIA"FORTUM" par Komandu sporta spēļu halles būvprojekta ekspertīzi par kopējo līguma summu EUR EUR 41 666,00 (bez PVN)

Līgums

__________________________________________________________________________________________________________

 

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 23.11.2021

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_komandas sporta spelu halles buvprojekta ekspertize

Nolikums_komandas sporta spelu halles BP ekspertīze

Nolikuma pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija

Nolikuma Pielikums Nr.2_Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Nolikuma Pielikums Nr.3_Tehniskais piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.5_Līguma projekts

Nolikuma Pielikums Nr.6_Pretendenta veikto pak_ saraksta forma

Nolikuma Pielikums Nr.7_Speciālista pieredzes apraksts

Nolikuma Pielikums Nr.8_Apaksuznemeja apliecinajums

Nolikuma Pielikums Nr.9_Speciālista apliecinajums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta ekspertīze", identifikācijas Nr.DS DS 2021/7/AK/ERAF

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64050 līdz 2021.gada 11.novembrim plkst. 10:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64050

 

31.03.2022. noslēgts līgums ar SIA "Baltex Group" par Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta ekspertīzi.
Kopējā līguma cena līdz EUR 40 051.00 (bez PVN). 

7-11_1 (31.03.2022) Baltex Group_DS_manēžas būvprojekta ekspertīze

Vienošanās Nr.1 
__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem pretendentiem 1.novembrī

Nosleguma zinojums_manezas buvprojekta ekspertize DS 20217AKERAF

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_vieglatletikas manēža_buvprojekta ekspertize PDF

Nolikums_vieglatlētikas manēža_buvprojekta ekspertīze DOC

Nolikuma pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_vieglatlētikas manēžas būvprojekta ekspertīze

Nolikuma Pielikums Nr.2_Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Nolikuma Pielikums Nr.3_Tehniskais piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.5_Līguma projekts

Nolikuma Pielikums Nr.6_Pretendenta veikto pakalpojumu saraksta forma

Nolikuma Pielikums Nr.7_Speciālista pieredzes apraksts

Nolikuma Pielikums Nr.8_Apaksuznemeja apliecinajums

Nolikuma Pielikums Nr.9_Speciālista apliecinajums

 

 

 

 

 

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Ledus virsmas apstrādes mašīnas noma Daugavas stadiona ledus halles vajadzībām”, identifikācijas Nr.DS 2021/5
 
Piedāvājumu iesniegšana EIS līdz 2021.gada 3.septembrim plkst. 11:00 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/62137
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62137

 

Iepirkumu komisija 15.09.2021. pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultāta, jo noteiktajā termiņā netika saņemts neviens piedāvājums
__________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei”, identifikācijas Nr.DS 2021/4 
 
- Piedāvājumu iesniegšana EIS līdz 2021.gada 6.aprīlim plkst. 11:00 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/53817
- Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53817

__________________________________________________________________________________________________________

Uzvarētājs: SIA ''Fergusson'' , reģ.nr. 40103639968
Piedāvāta cena: 25 332,00 EUR (bez PVN)
Informatīvais paziņojums IUB ievietots: 19.04.2021
Līgums noslēgts: 19.04.2021

Līgums

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 1.aprīlī

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_mēbeļu piegāde_uzstādīšana Daugavas ledus hallei WORD

Nolikums_mebeļu piegade_uzstādīšana Daugavas ledus hallei PDF

TS Pielikums Nr.1_Daugavas ledus halle 1.stavs

1.pielikums_Tehniskā specifikācija

2_pielikums_Tehniskais piedāvājums

3_pielikums_Finanšu piedāvājums

4_pielikums_Līguma projekts

5_pielikums_Pieteikums

6_pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu ''Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbu, teritorijas labiekārtojuma un ēku demontāžas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība'' , identifikācijas Nr.DS 2021/3/AK/ERAF

__________________________________________________________________________________________________________

2021.gada 21.septembrī noslēgts līgums ar SIA “BM-projekts” par Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbu, teritorijas labiekārtojuma un ēku demontāžas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību par kopējo līguma cenu EUR 87 800,00 (bez PVN).

Līgums
 

Vienošanās Nr.1 09.06.2022.

Vienošanās Nr.2 19.08.2022.

__________________________________________________________________________________________________________

 

Izsludināti grozījumi EIS sistēmā 19.03.2021

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51449 līdz 2021.gada 12.aprīlim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51449

__________________________________________________________________________________________________________

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51449 līdz 2021.gada 22.martam plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51449

EIS publicēts 12.02.2021

Uzmanību! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.

__________________________________________________________________________________________________________

EIS precizējumi 01.04.2021

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums LATVISKI

Nolikums ANGLISKI

__________________________________________________________________________________________________________

Pēc grozījumiem

Nolikums_konsolidēts

Nolikums_sporta laukumi konoslidets18032021

Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikacija_sporta laukumi konoslidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura konsolidets 18032021 EN

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura konoslidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_6_Informacija par specialista pieredzi konsolidets 18032021 EN

Pielik_Nolik_Nr_6_Informacija par specialista pieredzi konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_12_Līguma projekts konoslidets 18032021

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu ''Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi'' , identifikācijas Nr.DS 2021/2/AK/ERAF

__________________________________________________________________________________________________________

2021.gada 1.jūlijā noslēgts līgums ar AS "UPB" "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti teritorijas labiekārtojuma un ārējo inženierkomunikāciju koridora būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" par kopējo līguma cenu EUR  8 964 577.27 (bez PVN).

Līgums

__________________________________________________________________________________________________________

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2

Vienošanās Nr.3

Vienošanās Nr.4

__________________________________________________________________________________________________________

Saskaņā ar 2021.gada 8.jūnija Iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.23 , līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS “UPB” par līguma cenu 
8 964 577,27 EUR (bez PVN).

Lemums par iepirkuma rezultātiem 09 06 2021

Protokols Nr_23_2021 06 04_pied vert rezultatu apstrprin maneza prec

__________________________________________________________________________________________________________

Izsludināti grozījumi EIS sistēmā 19.03.2021

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51447 līdz 2021.gada 12.aprīlim plkst. 10:00  

- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51447 

__________________________________________________________________________________________________________

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51447 līdz 2021.gada 22.martam plkst. 10:00  

- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51447 

 

 EIS publicēts 12.02.2021

Uzmanību! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.

 __________________________________________________________________________________________________________

EIS precizējumi 01.04.2021

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 25.februārī

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 2.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 4.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 5.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 8.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 9.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 10.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 11.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 15.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 16.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 18.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 25.martā

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 30.martā

Atbilde ieinteresētajiem pretendentiem 31.martā

Atbilde ieinteresētajiem pretendentiem 1.aprīlī

Atbilde ieinteresētajiem pretendentiem 6.aprīlī

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums LATVISKI

Nolikums ANGLISKI

__________________________________________________________________________________________________________

Papildus informācija Pretendentiem

PLANI_15_05_2020
SIENAS GRĪDAS JUMTS 19_03_20 2007
MBP_genplans_20_05_2020_rev1 (1)
Fasades_14_05_2020

Daugavas griezums plāns DWG

GT_Daugavas_stadions_print

GT_Daugavas_stadions_view

__________________________________________________________________________________________________________

Pēc grozījumiem

Nolikums_konsolidēts

Nolikums_Vieglatletikas manēža ar multifunkcionalitāti konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija_Vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura_konsolidets 18032021 EN

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts konsolidets 18032021

Pielik_Nolik_Nr_12_Liguma projekts konsolidets 18032021

 

Daugavas griezums plāns (1)

MBP_genplans_20_05_2020_rev1 (1) (1)

PLANI_15_05_2020 (1)

Fasades_14_05_2020 (1)

SIENAS GRĪDAS JUMTS 19_03_20 2007 (1)

 

TS Pielikums Nr.18 Ledus halles un Centrālās tribīnes inženierkom_sistēmu saraksts PDF

TS Pielikums Nr.18 Ledus halles un Centrālās tribīnes inženierkom_sistēmu saraksts EXCEL

 

Ģeotehniskās izpētes pārskats_print

Ģeotehniskās izpētes pārskats_view

 

TS.GP5 LAbiekartojuma plans4 (1)

TS.GP5A LAbiekartojuma plansIZM (1)

 

 

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu ''Ledus virsmas apstrādes mašīnu iegāde Daugavas stadiona ledus halles vajadzībām'', identifikācijas Nr.DS 2021/1/AK/ERAF

__________________________________________________________________________________________________________

Izsludināti grozījumi EIS sistēmā 05.03.2021

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/50842līdz 2021.gada 29.martam plkst. 10:00  
Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50842

__________________________________________________________________________________________________________

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/50842līdz 2021.gada 8.martam plkst. 10:00  
Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50842

EIS publicēts 29.01.2021

__________________________________________________________________________________________________________

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Engo Ltd. par kopējo līguma cenu 190 000 EUR (bez PVN), 1.daļai 185 000 EUR (bez PVN), 2.daļai 5000 EUR (bez PVN).

1.daļa līgums
2.daļa līgums
_________________________________________________________________________________________________________

Noslēguma posma ZIŅOJUMS DS 20211AKERAF

_________________________________________________________________________________________________________

Atbilde uz pretendenta jautājumu 9.februārī

Atbilde uz pretendenta jautājumu 11.februārī

Atbilde uz pretendenta jautājumu 5.martā
__________________________________________________________________________________________________________
Pirms grozījumiem:

Nolikums_Ledus mašīnu iegāde_nolikums ar 2 daļām_LV_FINAL

Nolikums_Ledus_mašīnu iegāde_V4_EN_FINAL

Nolikums_Ledus mašīnu iegāde_parakstīts_LV

Nolikums_Ledus mašīnu iegāde_parakstīts_ENG

 

Pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_1.daļa_LV

Pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_2.daļa_LV

Appendix No 1_Technical specification_section 1_ENG

Appendix No 1_Technical specification_section 2_ENG

 

Pielikums Nr.2_Tehniskais piedāvājums_1.daļa

Pielikums Nr.2_Tehniskais piedāvājums_2.daļa

Pielikums Nr.3_Pieteikums dalībai konkursā_1.daļa

Pielikums Nr.3_Pieteikums dalībai konkursā_2.daļa

Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums_1.daļa

Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums_2.daļa

Pielikums Nr.5_Pretendenta pieredzes apliecinājums

Pielikums Nr.6_Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts

Pielikums Nr.7_Apakšuzņēmēja apliecinājums

Pielikums Nr.8_Avansa atmaksas nodrošinājuma paraugs

Pielikums Nr.9_Pretendenta izziņa par finanšu apgrozījumu

 

Appendix No 2_Technical proposal_section 1

Appendix No 2_Technical proposal_section 2

Appendix No 3_Participation application_section 1

Appendix No 3_Participation application_section 2

Appendix No 4_Financial proposal_section 1

Appendix No 4_Financial proposal_section 2

Appendix No 5_Confirmation of contenders experience in procurement

Appendix No 6_List of works to be transfered to subcontractors

Appendix No 7_Subcontractor certification

Appendix No 8_Security of the advance payment reimbursement

Appendix No 9_Contenders certificate on the financial turnover

__________________________________________________________________________________________________________
Pēc grozījumiem:
 

Nolikums_Ledus mašīnu iegāde_precizets_konsolidets 04 03 2021

Pielikums Nr,1_Tehniskā specifikācija_1.daļa_LV

Pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_2.daļa_LV

Pielikums Nr.2_Tehniskais piedāvājums_1.daļa

Pielikums Nr.2_Tehniskais piedāvājums_2.daļa

Pielikums Nr.3_Pieteikums dalībai konkursā_1.daļa

Pielikums Nr.3_Pieteikums dalībai konkursā_2.daļa

Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums_1.daļa

Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums_2.daļa

 

Appendix No 1_Technical specification_section 1_ENG

Appendix No 1_Technical specification_section 2_ENG

Appendix No 2_Technical proposal_section 1

Appendix No 2_Technical proposal_section 2

Appendix No 3_Participation application_section 1

Appendix No 3_Participation application_section 2

Appendix No 4_Financial proposal_section 1

Appendix No 4_Financial proposal_section 2

 

Precizējumi Nr.2

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu ''Ledus virsmas apstrādes mašīnu iegāde Daugavas stadiona ledus halles vajadzībām'', identifikācijas Nr.DS 2020/1/AK/ERAF
- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/47461 līdz 2020.gada 22.decembrim plkst. 12:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/47461
EIS publicēts 10.11.2020.
 
Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Paziņojums par iepirkuma rezultātiem www.iub.gov.lv publicēts: 12.01.2021.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta ekspertīze", identifikācijas Nr. DS 2019/5/AK/ERAF

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/28419 līdz 2019.gada 5.novembrim plkst. 09:00

Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28419

IUB paziņojums par līgumu un EIS publicēts 15.10.2019.

 

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu IUB publicēts: 16.12.2019.

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "AZ Service", līgums parakstīts 10.12.2019. par kopējo līguma cenu 74 250,00 EUR (bez PVN).

Līgums

Ziņojums

Atbilde uz pretendenta 29.10.2019. uzdoto jautājumu

 

Nolikums_ledus halles buvprojekta ekspertīze

Nolikums un pielikumi ledus halles būvprojekta ekspertīze

Nolikuma Pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_ledus halles būvprojekta ekspertīze

Nolikuma Pielikums Nr.2_Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Nolikuma Pielikums Nr.3_Tehniskais piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.5_Līguma projekts

Nolikuma Pielikums Nr.6_Pretendenta veikto pakalpojumu saraksta forma

Nolikuma Pielikums Nr.7_Speciālista pieredzes apraksts

Tehniskās_specifikācijas_pielikums_Ledus_halles_būvprojekts_minimālā_sastāvā

 

Pages