Iepirkumi

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Marķētās kurināmās degvielas piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/10).
Kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 2016.gada 9.decembrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 28.11.2016.

 

NOLIKUMS

 

Informatīvais paziņojums par pie iepirkuma „Marķētās kurināmās degvielas piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/10) rezultātu:

Uzvarētājs: SIA “Gotika Auto”, reģ.nr.40003165118.

Līguma summa: 3720,00 bez PVN.

 

LĪGUMS

LĒMUMS

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina metu konkursu "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē", identifikācijas Nr. DS 2016/9/MK/ERAF.

Meta piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 18.maija, plkst.17:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"", Augšielā 1, Rīgā, Administrācijā.

Informācija un reģistrācija dalībai konkursā: www.metukonkurss.lv vai daugavasstadions@metukonkurss.lv

Konkursa mērķis: iegūt funkcionāli un arhitektoniski pārdomātu, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Kultūras un sporta kvartāla teritorijas metu (vai apbūves ieceri).

Konkursa priekšmets: apbūves mets (vai apbūves iecere), kas attēlo kompleksu Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē teritorijas telpiskās attīstības koncepciju (vai vīziju). Apbūves iecerei ir jāietver teritorijas kopēja ģenplāna attīstības priekšlikumi, funkcionālie un arhitektoniskie risinājumi Kultūras un sporta kvartāla objektiem un teritorijai. Metu paredzēts tālāk izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

 

NOLIKUMS(ENG)

NOLIKUMS(LAT)

 

Grozījumi nolikumā:
 

NOLIKUMS(ENG)

NOLIKUMS(LAT)

Grozijumi nolikuma_mets_1_23.02.2017

4_1_1_competition_brief_EN_final_consol (18.04.2017)

4_1_1_konkursa_nolikums_konsolideta_18.04.2017

Grozijumi nolikuma_mets_2_18.04.2017

 

ATBILDES:

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017_2(EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017_2

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017_3 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017_3

Ieinteresētajiem piegādātājiem 15 03 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 15 03 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 22 03 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 22 03 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 31 03 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 31 03 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 13 04 2017(EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 13 04 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 2 24 04 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 2 24 04 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 24 04 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 24 04 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 02 05 2017(EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 02 05 2017

 

Metu konkursa godalgoto metu devīžu atvēršanas atklātā sēde notiks 2017.gada 20.jūnijā pulksten 13.00,  Latvijas Sporta muzejā, Alksnāja ielā 9, Rīgā.

Sēdē tiks paziņoti atklātā starptautiskā metu konkursa “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” rezultāti. Atklātā sēdē tiks nosaukti godalgotie meti un atklāti godalgoto metu autori.

Sēdē aicināti piedalīties metu piedāvājumu autori, preses pārstāvji un citi interesenti. Ierašanos lūdzam iepriekš pieteikt, līdz 2017.gada 16.jūnija darba dienas beigām rakstot e-pastu žūrijas komisijas atbildīgajai sekretārei Ingai Upenājai (inga.upenaja@daugavasstadions.lv).

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina slēgtu konkursu “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūvei”, identifikācijas Nr. DS 2016/8/SK/ERAF.
Kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 2016.gada 5.decembrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 02.11.2016

 

NOLIKUMS

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

SKAIDROJUMS

 

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 8.martam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Slēgta konkursa pretendentu Nolikums un pievienotie dokumenti atrodami šeit - https://failiem.lv/u/6x8hh339 ,

NOLIKUMS UN DOKUMENTI ZIP FORMĀTĀ

 

Informatīvais paziņojums ievietots 31.01.2017

 

GROZĪJUMI UZAICINĀJUMS BŪVUZRAUDZĪBA _1_23022017

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Informatīvais paziņojums ievietots 24.02.2017

 

 

Grozijumi nr2.

Ieinteresētajiem piegādātājiem 07 03 2017

PRETENDENTU KONKURSA NOLIKUMS

 

Informatīvais paziņojums ievietots 8.03.2017

 
 

Informācija pretendentiem!

Slēgta konkursa “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūvei”, identifikācijas Nr. DS 2016/8/SK/ERAF pretendentu nolikumā ir veikti grozījumi, kā arī pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 22.marta, plkst.10:00.

 

 

Līgums_buvuzraudziba PMG (1)

Informatīvais paziņojums ievietots 18.04.2017

 

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina slēgtu konkursu “Tribīņu pārbūves būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr. DS 2016/7/SK/ERAF.
Kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 2016.gada 5.decembrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 02.11.2016.

 

NOLIKUMS

ATBILDES (11.11.16)

ATBILDES (25.11.16)

ATBILDES (1.12.16) Nr.1

ATBILDES (1.12.16) Nr.2

ATBILDES (2.12.16)

SKAIDROJUMS

 

 

Rezultāts:

Informatīvais paziņojums par slēgtu konkursu “Tribīņu pārbūves būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr. DS 2016/7/SK/ERAF.
Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Informatīvais paziņojums ievietots: 29.12.2016. 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina slēgtu konkursu “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūvei”, identifikācijas Nr. DS 2016/6/SK/ERAF.
Kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 2016.gada 10.oktobrim, plkst.11:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

NOLIKUMS

ATBILDE 19.09.2016

Rezultāts:
Informatīvais paziņojums par slēgtu konkursu “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūvei”, identifikācijas Nr. DS 2016/6/SK/ERAF.
Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Informatīvais paziņojums ievietots: 29.09.2016. 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina slēgtu konkursu “Tribīņu pārbūves būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr. DS 2016/5/SK/ERAF.
Kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 2016.gada 10.oktobrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

NOLIKUMS

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Rezultāts:
Informatīvais paziņojums par slēgtu konkursu “Tribīņu pārbūves būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr. DS 2016/5/SK/ERAF.
Iepirkuma procedūra pārtraukta.
 
Informatīvais paziņojums ievietots: 29.09.2016. 
 

Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta (piemērojot sešpadsmitās daļas 1.punktu) kārtību.

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma „Ēku un teritorijas uzraudzības pakalpojumi” (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/4/B) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "PROTECT", reģ.nr. 40103984273.
Līguma summa: EUR 11 8800,00 bez PVN.

Dokumenti

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Degvielas piegāde", identifikācijas Nr. DS 2016/3.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 20.jūnijam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 08.06.2016.

Nolikums

Informatīvais paziņojums par pie iepirkuma „Degvielas piegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/3) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "Latvijas nacionālā naftas kompānija", reģ.nr.40003497879.
Līguma summa: EUR 18 586,78 bez PVN.
 

Informatīvais paziņojums par atklāta konkursa „Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr.DS 2016/2/AK/ERAF rezultātu:
Uzvarētājs: PS „LNK INDUSTRIES Partnership”, reģ.nr.40103292293.
Līguma summa: EUR 10 697 085,25 bez PVN.

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina atklātu konkursu „Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība", identifikācijas Nr. DS 2016/2/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 30.jūnijam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

 

Informatīvais paziņojums ievietots: 15.04.2016.

Nolikums
Grozījumi nolikumā 28.04.2016
Grozījumi nolikumā 10.05.2016
Grozījumi nolikumā 01.06.2016
Nolikums konsolidēts 

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 28.04.2016
Atbildes uz jautājumiem 06.05.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 06.05.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 06.05.2016_3
Atbildes uz jautājumiem 10.05.2016
Atbildes uz jautājumiem 18.05.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 18.05.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 24.05.2016
Atbildes uz jautājumiem 27.05.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 27.05.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 01.06.2016
Atbildes uz jautājumiem 03.06.2016
Atbildes uz jautājumiem 07.06.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 07.06.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 07.06.2016_3
Atbildes uz jautājumiem 10.06.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 10.06.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 20.06.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 20.06.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 20.06.2016_3
Atbildes uz jautājumiem 21.06.2016
Atbildes uz jautājumiem 22.06.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 22.06.2016_2

European Qualifiers_Broadcast and Media facilities
20140417 EQ National Associations' Manual_final version
ASSAN Protokols

Nojaucamās ēkas Augšielā 1
Nojaucamās ēkas Augšielā 3

Arēnas apgaismojuma montāžas shēma 1
Arēnas apgaismojuma montāžas shēma 2

Inventarizācijas lieta
Tehniskie noteikumi TP1588
Esošā tribīņu Ugunsdzēsības automātiskās sistēmas un Balss trauksmes izziņošanas sistēmas IZPILDDOKUMENTĀCIJA
Īpašuma dokumenti un apgrūtinājuma plāns

Tehniskās apsekošanas atzinums
Tehniskās inventarizācijas lieta
Projektu dokumentācijas pavadzīme
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 1
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 2
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 3
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 4
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 5
Koku ciršanas lēmums
Latvijas radio un televīzijas centrs
Lattelecom
Rīgas ūdens
Sadales tīkls
Latvijas Mobilais Telefons
Optron
Rīgas Domes satiksmes departaments
Rīgas gaisma
 

Titullapa DOC
Titullapa PDF
Sējumu saturs DOC
Sējumu saturs PDF

Vispārējā daļa
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8
Dokuments Nr.9
Dokuments Nr.10
Dokuments Nr.11
Dokuments Nr.12
Dokuments Nr.13
Dokuments Nr.14
Dokuments Nr.15
 

Topogrāfija
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4

Pielikumi
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5

PDF
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8
Dokuments Nr.9
Dokuments Nr.10
Dokuments Nr.11
Dokuments Nr.12
Dokuments Nr.13
Dokuments Nr.14
Dokuments Nr.15
Dokuments Nr.16
Dokuments Nr.17
Dokuments Nr.18
Dokuments Nr.19
Dokuments Nr.20

Paskaidrojošie raksti
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8
Dokuments Nr.9
Dokuments Nr.10
Dokuments Nr.11
Dokuments Nr.12
Dokuments Nr.13
Dokuments Nr.14

DWG
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6

Fasādes kopā
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8
Dokuments Nr.9
Dokuments Nr.10
Dokuments Nr.11
Dokuments Nr.12
Dokuments Nr.13
Dokuments Nr.14
Dokuments Nr.15

Fasādes jaunās
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 7.martam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 24.02.2016.

Nolikums

 

Informatīvais paziņojums par iepirkuma „Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/1) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „Rīgas meži".
Līguma summa: EUR 12 935.40 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums
 

Pages