Iepirkumi

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Juridisks atbalsts ES fondu juridisko jautājumu, valsts atbalsta un būvniecības jautājumos programmas un projekta īstenošanas uzsākšanai" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/6/B).

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 23.novembrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 03.11.2015.

Nolikums

 

Atbildes uz jautājumiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Grozījumi nolikumā

Nolikums - Konsolidētā versija ar 16.11.2015 grozījumiem

 

Paziņojums par iepirkuma „Juridisks atbalsts ES fondu juridisko jautājumu, valsts atbalsta un būvniecības jautājumos programmas un projekta īstenošanas uzsākšanai" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/6/B) rezultātu:
Uzvarētājs: ZAB „Kronbergs&Čukste", reģ.nr. 90001896212.
Līguma summa: EUR 95 440,00 bez PVN.

Līgums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde”, identifikācijas Nr. DS 2015/5.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 2.oktobrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 21.09.2015.

Nolikums

 

Atbilde uz jautājumu

Atbildot uz uzdoto jautājumu:
Iepazīstoties ar atklāta konkursa iepirkuma nolikumu „Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde" (ID Nr. DS 2015/5), radās neskaidrības par nolikuma kvalifikāciju:
Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasībās - nolikuma p.18.1. ir minēti uzrādāmo pieredzes objektu gadi – trīs gadu ietvaros. (2012., 2013., 2014. un 2015.g. līdz piedāvājuma iesniegšanai). Savukārt Speciālistiem punktos 18.6.1.1., 18.6.2. 1., 18.6.3.1., 18.6.4.1., 18.6.5.1., gadi netiek prasīti.
Vai esmu pareizi sapratusi, ka minētiem Speciālistiem CV uzrādāmo objektu termiņš nav ierobežots?

Sniedzam šādu atbildi:
Ņemot vērā, ka pie ekspertu prasībām nav ierobežojumi laika periodam, par kuru nepieciešams norādīt pieredzi, pretendents ir tiesīgs iesniegt pieredzes aprakstu arī par gadiem, kas nav iepriekšējo trīs gadu periods (t.i. senāku pieredzi).

 

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma "Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde", identifikācijas Nr. DS 2015/5 rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "NAMS", reģ.nr. 40103036167.
Līguma summa: EUR 39 999 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta (piemērojot sešpadsmitās daļas 1.punktu) kārtību.

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma „Apsardzes pakalpojumi " (iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/4/B) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "Pededzes", reģ.nr. 44103063994.
Līguma summa: EUR 11 752,08 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Lietota kravas furgona iegāde", identifikācijas Nr. DS 2015/3.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 2.martam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 18.02.2015.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma „Lietota kravas furgona iegāde", identifikācijas Nr. DS 2015/3 rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „RBB Studija".
Līguma summa: EUR 7 100,00 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

Nolikums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi", identifikācijas Nr. DS 2015/2 (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/2).

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 2.martam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 17.02.2015.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma „Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/2) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „Rīgas meži".
Līguma summa: EUR 13 435,44 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

Nolikums

Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta sešpadsmitās daļas 1. punktu.

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma „Apsardzes pakalpojumi " (iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/1/B) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "Safety Solutions", reģ.nr.40103367494.
Līguma summa: EUR 11748 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkārtnē Rīgā" juridiskā ietvara izstrāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/9/B).

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 10.janvārim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 18.12.2014.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma Programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkārtnē Rīgā" juridiskā ietvara izstrāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/9/B) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „Ernst&Young Baltic".
Līguma summa: EUR 72 150,00 bez PVN.
 

Nolikums

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Daugavas stadiona tribīnes 1.līmeņa pārklāšana" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/8).
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 4.novembrim, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 24.10.2014.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma „Daugavas stadiona tribīnes 1.līmeņa pārklāšana" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/8) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „Rūķis", reģ.nr. 46603000217.
Līguma summa: EUR 54537,19 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

Nolikums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Degvielas piegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/7).
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 3.novembrim, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 22.10.2014.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma „Degvielas piegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/7) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "LUKoil Baltija R".
Līguma summa: EUR 7880,99 bez PVN.

Līgums

Paziņojums par lēmumu
Nolikums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina atklātu konkursu „Zālāja aizsargseguma piegāde", identifikācijas Nr. DS 2014/6/AK, identifikācijas Nr. DS 2014/6/AK.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 13.novembrim, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 03.10.2014.

Informatīvais paziņojums par atklāta konkursa „Zālāja aizsargseguma piegāde", identifikācijas Nr. DS 2014/6/AK rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „OK Būvmateriāli", reģ.nr.40003384498.
Līguma summa: EUR 493 800,00 bez PVN.

Nolikums

Pages