Iepirkumi

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina slēgtu konkursu “Tribīņu pārbūves būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr. DS 2016/5/SK/ERAF.
Kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 2016.gada 10.oktobrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

NOLIKUMS

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Rezultāts:
Informatīvais paziņojums par slēgtu konkursu “Tribīņu pārbūves būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr. DS 2016/5/SK/ERAF.
Iepirkuma procedūra pārtraukta.
 
Informatīvais paziņojums ievietots: 29.09.2016. 
 

Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta (piemērojot sešpadsmitās daļas 1.punktu) kārtību.

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma „Ēku un teritorijas uzraudzības pakalpojumi” (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/4/B) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "PROTECT", reģ.nr. 40103984273.
Līguma summa: EUR 11 8800,00 bez PVN.

Dokumenti

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Degvielas piegāde", identifikācijas Nr. DS 2016/3.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 20.jūnijam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 08.06.2016.

Nolikums

Informatīvais paziņojums par pie iepirkuma „Degvielas piegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/3) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "Latvijas nacionālā naftas kompānija", reģ.nr.40003497879.
Līguma summa: EUR 18 586,78 bez PVN.
 

Informatīvais paziņojums par atklāta konkursa „Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr.DS 2016/2/AK/ERAF rezultātu:
Uzvarētājs: PS „LNK INDUSTRIES Partnership”, reģ.nr.40103292293.
Līguma summa: EUR 10 697 085,25 bez PVN.

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina atklātu konkursu „Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība", identifikācijas Nr. DS 2016/2/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 30.jūnijam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

 

Informatīvais paziņojums ievietots: 15.04.2016.

Nolikums
Grozījumi nolikumā 28.04.2016
Grozījumi nolikumā 10.05.2016
Grozījumi nolikumā 01.06.2016
Nolikums konsolidēts 

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 28.04.2016
Atbildes uz jautājumiem 06.05.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 06.05.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 06.05.2016_3
Atbildes uz jautājumiem 10.05.2016
Atbildes uz jautājumiem 18.05.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 18.05.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 24.05.2016
Atbildes uz jautājumiem 27.05.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 27.05.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 01.06.2016
Atbildes uz jautājumiem 03.06.2016
Atbildes uz jautājumiem 07.06.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 07.06.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 07.06.2016_3
Atbildes uz jautājumiem 10.06.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 10.06.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 20.06.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 20.06.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 20.06.2016_3
Atbildes uz jautājumiem 21.06.2016
Atbildes uz jautājumiem 22.06.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 22.06.2016_2

European Qualifiers_Broadcast and Media facilities
20140417 EQ National Associations' Manual_final version
ASSAN Protokols

Nojaucamās ēkas Augšielā 1
Nojaucamās ēkas Augšielā 3

Arēnas apgaismojuma montāžas shēma 1
Arēnas apgaismojuma montāžas shēma 2

Inventarizācijas lieta
Tehniskie noteikumi TP1588
Esošā tribīņu Ugunsdzēsības automātiskās sistēmas un Balss trauksmes izziņošanas sistēmas IZPILDDOKUMENTĀCIJA
Īpašuma dokumenti un apgrūtinājuma plāns

Tehniskās apsekošanas atzinums
Tehniskās inventarizācijas lieta
Projektu dokumentācijas pavadzīme
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 1
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 2
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 3
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 4
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 5
Koku ciršanas lēmums
Latvijas radio un televīzijas centrs
Lattelecom
Rīgas ūdens
Sadales tīkls
Latvijas Mobilais Telefons
Optron
Rīgas Domes satiksmes departaments
Rīgas gaisma
 

Titullapa DOC
Titullapa PDF
Sējumu saturs DOC
Sējumu saturs PDF

Vispārējā daļa
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8
Dokuments Nr.9
Dokuments Nr.10
Dokuments Nr.11
Dokuments Nr.12
Dokuments Nr.13
Dokuments Nr.14
Dokuments Nr.15
 

Topogrāfija
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4

Pielikumi
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5

PDF
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8
Dokuments Nr.9
Dokuments Nr.10
Dokuments Nr.11
Dokuments Nr.12
Dokuments Nr.13
Dokuments Nr.14
Dokuments Nr.15
Dokuments Nr.16
Dokuments Nr.17
Dokuments Nr.18
Dokuments Nr.19
Dokuments Nr.20

Paskaidrojošie raksti
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8
Dokuments Nr.9
Dokuments Nr.10
Dokuments Nr.11
Dokuments Nr.12
Dokuments Nr.13
Dokuments Nr.14

DWG
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6

Fasādes kopā
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8
Dokuments Nr.9
Dokuments Nr.10
Dokuments Nr.11
Dokuments Nr.12
Dokuments Nr.13
Dokuments Nr.14
Dokuments Nr.15

Fasādes jaunās
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 7.martam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 24.02.2016.

Nolikums

 

Informatīvais paziņojums par iepirkuma „Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/1) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „Rīgas meži".
Līguma summa: EUR 12 935.40 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums
 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Juridisks atbalsts ES fondu juridisko jautājumu, valsts atbalsta un būvniecības jautājumos programmas un projekta īstenošanas uzsākšanai" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/6/B).

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 23.novembrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 03.11.2015.

Nolikums

 

Atbildes uz jautājumiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Grozījumi nolikumā

Nolikums - Konsolidētā versija ar 16.11.2015 grozījumiem

 

Paziņojums par iepirkuma „Juridisks atbalsts ES fondu juridisko jautājumu, valsts atbalsta un būvniecības jautājumos programmas un projekta īstenošanas uzsākšanai" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/6/B) rezultātu:
Uzvarētājs: ZAB „Kronbergs&Čukste", reģ.nr. 90001896212.
Līguma summa: EUR 95 440,00 bez PVN.

Līgums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde”, identifikācijas Nr. DS 2015/5.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 2.oktobrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 21.09.2015.

Nolikums

 

Atbilde uz jautājumu

Atbildot uz uzdoto jautājumu:
Iepazīstoties ar atklāta konkursa iepirkuma nolikumu „Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde" (ID Nr. DS 2015/5), radās neskaidrības par nolikuma kvalifikāciju:
Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasībās - nolikuma p.18.1. ir minēti uzrādāmo pieredzes objektu gadi – trīs gadu ietvaros. (2012., 2013., 2014. un 2015.g. līdz piedāvājuma iesniegšanai). Savukārt Speciālistiem punktos 18.6.1.1., 18.6.2. 1., 18.6.3.1., 18.6.4.1., 18.6.5.1., gadi netiek prasīti.
Vai esmu pareizi sapratusi, ka minētiem Speciālistiem CV uzrādāmo objektu termiņš nav ierobežots?

Sniedzam šādu atbildi:
Ņemot vērā, ka pie ekspertu prasībām nav ierobežojumi laika periodam, par kuru nepieciešams norādīt pieredzi, pretendents ir tiesīgs iesniegt pieredzes aprakstu arī par gadiem, kas nav iepriekšējo trīs gadu periods (t.i. senāku pieredzi).

 

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma "Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde", identifikācijas Nr. DS 2015/5 rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "NAMS", reģ.nr. 40103036167.
Līguma summa: EUR 39 999 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta (piemērojot sešpadsmitās daļas 1.punktu) kārtību.

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma „Apsardzes pakalpojumi " (iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/4/B) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "Pededzes", reģ.nr. 44103063994.
Līguma summa: EUR 11 752,08 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Lietota kravas furgona iegāde", identifikācijas Nr. DS 2015/3.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 2.martam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 18.02.2015.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma „Lietota kravas furgona iegāde", identifikācijas Nr. DS 2015/3 rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „RBB Studija".
Līguma summa: EUR 7 100,00 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

Nolikums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi", identifikācijas Nr. DS 2015/2 (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/2).

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 2.martam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 17.02.2015.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma „Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/2) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „Rīgas meži".
Līguma summa: EUR 13 435,44 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums

Nolikums

Pages