Pakalpojumi

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi
. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370172001) ar kopējo platību 311,0 m2, izsoles identifikācijas Nr.DS IZ
Iznomātie nekustamie īpašumi
. Publikācijas datums: 16.07.2019.Adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009Nekustamā īpašuma būves kadastra apzīmējums: 0100 037 017 2006Telpu platība: 115,7 m2Lietošanas mērķis: Biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu
Zālāja aizsargseguma noma
. VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” piedāvā iespēju nomāt modulāro dabīgā zālāja aizsargsegumu EventDack. Seguma pielietojums: dabīgās zāles aizsardzība, kā arī netīru, saplaisājušu grīdu vai citu