Pakalpojumi

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi
. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina atkārtotu izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Daugavas stadiona Ledus hallē Augšielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 037 017 5003) ar kopējo platību
Iznomātie nekustamie īpašumi
. Publikācijas datums: 07.07.2022. Adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009 Nekustamā īpašuma būves kadastra apzīmējums: 0100 037 017 5003 Telpu platība: 182,99 m2 Lietošanas mērķis: ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Līguma
Zālāja aizsargseguma noma
. VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” piedāvā iespēju nomāt modulāro dabīgā zālāja aizsargsegumu EventDeck. Seguma pielietojums: dabīgās zāles aizsardzība, kā arī netīru, saplaisājušu grīdu vai citu