Vēsture

Daugavas stadions ir daudzfunkcionāls stadions Rīgā, Latvijā, kas tika dibināts 1927.gadā un tika piešķirts sporta organizācijai „Strādnieku sports un sargs”. Tajā tika izbūvēts futbola laukums, vieglatlētikas sektori, skrejceļi ar četriem celiņiem. No trim pusēm stadionu ierobežoja tribīne ar sešām solu rindām un stāvvietām dažiem tūkstošiem skatītāju.

1933.gadā tika likvidēta sporta organizācijai „Strādnieku sports un sargs” un nodibināta jauna sporta biedrība „Latvijas arodorganizāciju sports” un bija tā apsaimniekotājs līdz 1940.gada jūnijam. Otrā pasaules kara laikā, līdz 1945.gadam, sporta bāze sporta norisēm netika izmantota.

1945.gadā, toreizējā vara lēma par tautas labklājības celšanu un pievēršanu fiziskajām aktivitātēm, radot fiziskās kultūras un sporta dzīves uzplaukumu.

1949.gadā sākās sporta bāzes rekonstrukcijas darbi – tika būvēta arēna, celts laukums, uz kura ziemā uz dabīgā ledus spēlēt hokeju, organizēt treniņus un sacensības daiļslidošanā, bet vasarā nodarboties ar volejbolu un basketbolu, Apkārt šim laukumam tika uzbūvētas tribīnes ar 5 000 skatītāju vietām. Arēnas būvniecības darbi tika pabeigti 1950.gadā.

1951.gadā, lai uzlabotu treniņu un sacensību apstākļus, tika veikti stadiona skrejceliņu un sektoru rekonstrukcijas darbi, pilnībā nomainot segumu un paplašinot skrejceliņus.

1952.gadā tika veikta tribīņu rekonstrukcija, kas faktiski bija kapitālā celtniecība, veco tribīņu vietā uzceļot jaunas ar vairāk nekā 1800 vietām. Vienlaicīgi tika būvēta arī Rietumu jeb galvenā tribīne, kura varēja uzņemt vairāk nekā 9 000 skatītāju.

1956.gadā Latvijas PSR Ministru padome nolēma piešķirt finanšu līdzekļus mākslīgās ledus slidotavas būvei „Daugavas stadiona” teritorijā.  Ledus slidotavas būves darbi tika pabeigti 1960.gadā un tā tika nodota ekspluatācijā.

1960.gadā pie stadiona nodibināja Bērnu sporta skolu, tajā bija četras nodaļas – vieglatlētikas, daiļslidošanas, ātrslidošanas un hokeja.

1961.gadā 1.janvārī tika izveidota BASB „Daugava” Rīgas sporta kombināts, kurā ietilpa – biedrības centrālais stadions, Bērnu sporta skola un mākslīgā ledus slidotava. Rīgas sporta kombināts „Daugava” kļuva par Latvijas lielāko sporta bāzi.

1978.gadā tika nojaukta Rietumu tribīne, kuru bija paredzēts uzbūvēt no jauna.

1980.gadā tika uzbūvēta Bobsleja estakāde.

1982.gadā Rietumu tribīne ar 5764 skatītāju vietām pirmajā un otrajā līmenī tika nodota ekspluatācijā.

1992.gada 27.februārī BASB „Daugava” Rīgas sporta kombināts tika pārveidots par Valsts Bezpeļņas organizāciju „Daugavas stadions”.

1992.gada 3.novembrī Valsts Bezpeļņas organizācijai „Daugavas stadions” piešķirts Nacionālās sporta bāzes statuss.

1996.gadā tika kapitāli remontēti un atjaunoti centrālās arēnas skrejceliņi un komunikācijas, vieglatlētikas manēža, tenisa laukums un futbola laukums.

1999.gadā, pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvinspekcijas projektu, tika demontētas stadiona ziemeļu, austrumu un dienvidu tribīnes, to vietā paredzot jaunu tribīņu izbūvi.

2001.gadā Valsts Bezpeļņas organizācija „Daugavas stadions” tika pārveidota par Valsts Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”.

Ar 2004.gada 20.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.785 ir izveidota kapitālsabiedrība ar ierobežotu atbildību VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””, kuras kapitāla daļu turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija.

2008.gadā tika veikta centrālās arēnas vieglatlētikas skrejceļu un sektoru renovācija.

2014.gadā VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” tika piešķirts IAAF (Starptautiskās Vieglatlētikas federāciju savienības) sertifikāts, lai stadionā varētu norisināties starptautiska līmeņa vieglatlētikas sacensības.

2016.gadā Eiropas Komisija apstiprina valsts atbalsta notifikāciju un Ministru Kabinets apstiprina revitalizācijas stratēģiju, kas paredz līdz 2022.gadam pilnībā atjaunot Daugavas stadiona sporta infrastruktūru un izveidot modernu kultūras un sporta kvartālu, uzbūvējot vairākus jaunus sporta infrastruktūras objektus.

2017.gada 5.jūnijā Daugavas stadions un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paraksta līgumu par projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" īstenošanu laika periodā no 2017.-2022.gadam, kopējam finansējuma apjomam sasniedzot gandrīz 62 miljonus EUR.

2017.gada 7.septembrī svinīgā ceremonijā Daugavas stadiona tribīņu pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, simboliski uzsākot Rietumu tribīnes rekonstrukciju un jauno Dienvidu un Ziemeļu tribīņu būvniecību, kas ir projekta 1.kārta.

2018.gada 28.maijā svinīgi tika atklāta rekonstruētā Rietumu tribīne un jaunās Dienvidu un Ziemeļu tribīnes. Rekonstrukcijas rezultātā skatītāju sēdvietu skaits palielināts no 5560 līdz 10 461, pilnībā rekonstruētas iekštelpas atbilstoši starptautiskajām UEFA un IAAF prasībām, izveidojot vairākas treniņzāles, trenažieru zāli, konferenču zāli, VIP telpas, modernas ģērbtuves, drošības un videonovērošanas sistēmas, kas piemērotas vietēju un starptautisku sporta un kultūras pasākumu norisei. Rekonstrukcijā tika ieguldīti gandrīz 11 miljoni EUR.