Iepirkumi

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina atklāta konkursa iepirkumu "Teritorijas labiekārtošana (Centrālais pulcēšanās laukums, t.sk., transporta un gājēju plūsmas organizācijas risinājumi, apgaismojums, apzaļumošana, u.c.) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)", identifikācijas Nr. LNSC 2023/4/AK/ERAF.

- Pretendenti pieteikumus var iesniegt elektroniski  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21082 līdz 2023. gada 7. jūnijam plkst. 10:00.
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apjomā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/98697 

Nolikums

Nolikums PDF

1. pielikums_Darba uzdevums_Tehniskā specifikācija

1. pielikuma 1. pielikums

1. pielikuma 1A pielikums

1. pielikuma 2. pielikums

1. pielikuma 3. pielikums

1. pielikuma 4. pielikums

1. pielikuma 5. pielikums

1. pielikuma 5A pielikums

1. pielikuma 7. pielikums

1. pielikuma 8. pielikums

1. pielikuma 9. pielikums

1. pielikuma 10. pielikums

1. pielikuma 10A pielikums

1. pielikuma 11. pielikums

1. pielikuma 12. pielikums

1. pielikuma 12A pielikums

2. pielikums_Pieteikums dalībai 

3. pielikums_Finanšu piedāvājums

4. pielikums_Pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts

5. pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums

6. pielikums_Informācija par speciālista pieredzi

6A pielikums_Speciālista apliecinājums

7. pielikums_Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts

8. pielikums_Apakšuzņēmēja un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums

9. pielikums_Saistību izpildes/Garantijas laika nodrošinājuma paraugs

10. pielikums_Avansa nodrošinājuma paraugs

11. pielikums_Līguma projekts

12. pielikums_Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Atbildes uz 30.05.2023. un 31.05.2023. uzdotajiem jautājumiem

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina atklāta konkursa iepirkumu "SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” darbinieku veselības apdrošināšana", identifikācijas Nr. LNSC 2023/2.

 
- Pretendenti pieteikumus var iesniegt elektroniski  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21082 līdz 2023. gada 3. aprīlim plkst. 11:00.
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apjomā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98245 

__________________________________________________________________________________________________________

Noslēgts līgums!

Līgums

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums

1. pielikums_Tehniskā specifikācija

2. pielikums_Tehniskais piedāvājums

3. pielikums_Finanšu piedāvājums

4. pielikums_Pieteikums

5. pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 29.03.2023.

 

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina atklāta konkursa iepirkumu "SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” darbinieku veselības apdrošināšana", identifikācijas Nr. LNSC 2023/2.
 

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

Nolikums

1. pielikums_Tehniskā specifikācija

2. pielikums_Tehniskais piedāvājums

3. pielikums_Finanšu piedāvājums

4. pielikums_Pieteikums

5. pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina atklāta konkursa iepirkumu "Autostāvvietas pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana", identifikācijas Nr. LNSC 2023/1.
 
- Pretendenti pieteikumus var iesniegt elektroniski  
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21082 līdz 2023. gada 17. martam plkst. 11:00.

- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apjomā var piekļūt  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/97362

Noslēgts līgums 1. iepirkuma daļā!

Līgums

Noslēgts līgums 2. iepirkuma daļā!

Līgums

Nolikums

1. pielikums_Tehniskā specifikācija

2. pielikums_Tehniskais piedāvājums

3. pielikums_Finanšu piedāvājums

4. pielikums_Līguma projekts

5. pielikums_Pieteikums

6. pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums

ID Nr. LNSC 2022/7/SK 
Informācija par iepirkumu "EIS":  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94256 
Piegādātājs / izpildītājs: Ingenieurbuero Gurgel und Partner GmbH
Pasūtītājs: SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs"
Iepirkuma procedūra: Sarunu procedūra

SIA „Latvijas Nacionālais sporta centrs” izsludina iepirkumu "Elektroenerģijas piegāde SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” struktūrvienībām DIS ietvaros", identifikācijas Nr. LNSC 2022/6/DIS

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93511 līdz 2022.gada 29.decembrim, plkst.12:00.

Visa aktuālā informācija par Iepirkumu, t.sk. Nolikums, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ir pieejama Pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93511

 

Uzaicinājums

Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1)

Iesniegums (Pielikums Nr.2)

Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3)

Līgums (Pielikums Nr.4)

 

Noslēgtais līgums

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" izsludina atklāta konkursa iepirkumu "Autostāvvietas pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana", identifikācijas Nr. LNSC 2022/5. 
 
- Pretendenti pieteikumus var iesniegt elektroniski  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21082 līdz 2022. gada 29. decembrim plkst. 11:00. 
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apjomā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93431.
 
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 

 

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" 28.10.2022. izsludina atklāta konkursa iepirkumu “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” ID Nr. LNSC 2022/4/AK/ERAF.

31.01.2023. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” ID Nr. LNSC 2022/4/AK/ERAF.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 10.02.2023. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/90403
 

 

06.01.2023. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” ID Nr. LNSC 2022/4/AK/ERAF.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 03.02.2023. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/90403
 

 

28.12.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” ID Nr. LNSC 2022/4/AK/ERAF.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 26.01.2023. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/90403
 

 

12.12.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” ID Nr. LNSC 2022/4/AK/ERAF.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 10.01.2023. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/90403
 
 
05.12.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža” ID Nr. LNSC 2022/4/AK/ERAF.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 13.12.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/90403
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 25.05.2022. izsludina atklāta konkursa iepirkumu ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/82263 līdz 2022.gada 1. septembrim plkst. 11:00.
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 7.06.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 16.06.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 21.06.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 04.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 11.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 13.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 19.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 26.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 01.08.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 10.08.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 23.08.2022.

__________________________________________________________________________________________________________

12.08.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 01.09.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/
 

__________________________________________________________________________________________________________

27.07.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 16.08.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263

__________________________________________________________________________________________________________

22.07.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK.

 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 12.08.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263
 
__________________________________________________________________________________________________________
04.07.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 25.07.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263
22.06.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 12.07.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263
__________________________________________________________________________________________________________
 
 

Nolikums DS 2022 3 AK

Nolikums DS 2022 3 AK PDF

Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura

Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta izzina par finansu apgrozijumu

Pielik_Nolik_Nr_4_Finanšu piedavajums

Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts

Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta pieredzes apliecinājums

Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija par specialista pieredzi

Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista apliecinajums

Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem nododamo darbu saraksts

Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja apliecinajums

Pielik_Nolik_Nr_10_Saistibu izpildes_garantijas nodros_paraugs

Pielik_Nolik_Nr_11_Avansa nodrosinajuma paraugs

Pielik_Nolik_Nr_12 Liguma projekts

Pielik_Grozijumi_Nr_1

 

Nolikums DS 2022 3 AK_ENG

Nolikums DS 2022 3 AK_ENG PDF

Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija_ENG

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura_ENG

Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta izzina par finansu apgrozijumu_ENG

Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu piedavajums_ENG

Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts_ENG

Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta pieredzes apliecinājums_ENG

Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija par specialista pieredzi_ENG

Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista apliecinajums_ENG

Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem nododamo darbu saraksts_ENG

Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja apliecinajums_ENG

Pielik_Nolik_Nr_10_Saistibu izpildes_paraugs_ENG

Pielik_Nolik_Nr_11_Avansa nodrosinajuma paraugs_ENG

Pielik_Nolik_Nr_12 Liguma projekts_ENG

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 05.04.2022. izsludinājis  atklāta konkursa iepirkumu “Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” būvuzraudzība, identifikācijas Nr.DS 2022/2/AK

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/79163  līdz 2022.gada 27.aprīlim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/79163

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 25.04.2022.

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_KSH būvuzraudzība PDF
Nolikums_KSH_būvuzraudzība WORD

Nolikuma 1.pielikums_Tehniskā specifikācija
Nolikuma 2.pielikums_Pieteikums
Nolikuma 3.pielikums_Pretendenta izziņa par finanšu apgr
Nolikuma 4.pielikums_Finanšu piedāvājums
Nolikuma 5.pielikums_Līguma projekts
Nolikuma 6.pielikums_Pretendenta veikto pakalpojumu saraksta forma
Nolikuma 7.pielikums_Informācija par speciālista iepriekšējo pieredzi
Nolikuma 8.pielikums_Sertificēta speciālista apliecinājums
Nolikuma 9.pielikums_Apakšuzņēmēja apliecinājums

 

 

Pages