Iepirkumi

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 25.05.2022. izsludina atklāta konkursa iepirkumu ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/82263 līdz 2022.gada 1. septembrim plkst. 11:00.
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 7.06.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 16.06.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 21.06.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 04.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 11.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 13.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 19.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 26.07.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 01.08.2022.

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 10.08.2022.

__________________________________________________________________________________________________________

12.08.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 01.09.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/
 

__________________________________________________________________________________________________________

27.07.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 16.08.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263

__________________________________________________________________________________________________________

22.07.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK.

 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 12.08.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263
 
__________________________________________________________________________________________________________
04.07.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK.
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 25.07.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263
22.06.2022. izsludināti grozījumi atklāta konkursa iepirkumā  ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/3/AK. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 12.07.2022. plkst. 11:00
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263
__________________________________________________________________________________________________________
 
 

Nolikums DS 2022 3 AK

Nolikums DS 2022 3 AK PDF

Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura

Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta izzina par finansu apgrozijumu

Pielik_Nolik_Nr_4_Finanšu piedavajums

Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts

Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta pieredzes apliecinājums

Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija par specialista pieredzi

Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista apliecinajums

Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem nododamo darbu saraksts

Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja apliecinajums

Pielik_Nolik_Nr_10_Saistibu izpildes_garantijas nodros_paraugs

Pielik_Nolik_Nr_11_Avansa nodrosinajuma paraugs

Pielik_Nolik_Nr_12 Liguma projekts

Pielik_Grozijumi_Nr_1

 

Nolikums DS 2022 3 AK_ENG

Nolikums DS 2022 3 AK_ENG PDF

Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija_ENG

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura_ENG

Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta izzina par finansu apgrozijumu_ENG

Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu piedavajums_ENG

Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts_ENG

Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta pieredzes apliecinājums_ENG

Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija par specialista pieredzi_ENG

Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista apliecinajums_ENG

Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem nododamo darbu saraksts_ENG

Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja apliecinajums_ENG

Pielik_Nolik_Nr_10_Saistibu izpildes_paraugs_ENG

Pielik_Nolik_Nr_11_Avansa nodrosinajuma paraugs_ENG

Pielik_Nolik_Nr_12 Liguma projekts_ENG

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 05.04.2022. izsludinājis  atklāta konkursa iepirkumu “Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” būvuzraudzība, identifikācijas Nr.DS 2022/2/AK

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/79163  līdz 2022.gada 27.aprīlim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/79163

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 25.04.2022.

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_KSH būvuzraudzība PDF
Nolikums_KSH_būvuzraudzība WORD

Nolikuma 1.pielikums_Tehniskā specifikācija
Nolikuma 2.pielikums_Pieteikums
Nolikuma 3.pielikums_Pretendenta izziņa par finanšu apgr
Nolikuma 4.pielikums_Finanšu piedāvājums
Nolikuma 5.pielikums_Līguma projekts
Nolikuma 6.pielikums_Pretendenta veikto pakalpojumu saraksta forma
Nolikuma 7.pielikums_Informācija par speciālista iepriekšējo pieredzi
Nolikuma 8.pielikums_Sertificēta speciālista apliecinājums
Nolikuma 9.pielikums_Apakšuzņēmēja apliecinājums

 

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina atklāta konkursa iepirkumu ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve”  izbūve”, identifikācijas Nr.DS 2022/1/AK

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/75874 līdz 2022.gada 14.aprīlim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/75874  

__________________________________________________________________________________________________________

Iepirkuma komisija 09.05.2022. pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.

12 05 2022 Noslēguma ziņojums

__________________________________________________________________________________________________________

13.04.2022. izsludināti grozījumi, pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/75874 līdz 2022.gada 6.maijam plkst. 11:00  

Konsolidets Nolikums komandu sporta spelu halles jaunbuve

Konsolidets Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija

Konsolidets Pielik_Nolik_Nr_12 Liguma projekts
__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 21.03.2022

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 23.03.2022

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 28.03.2022

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 04.04.2022

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 06.04.2022

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 07.04.2022

Atbilde ieinteresētājiem piegādātājiem 08.04.2022
 

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums komandu sporta spelu halles jaunbuve WORD
Nolikums komandu sporta spelu halles jaunbuve PDF
Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska specifikācija
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums dalibai iepirkumu procedura
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta izzina par finansu apgrozijumu
Pielik_Nolik_Nr_4_Finanšu piedavajums
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta pieredzes apliecinājums
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija par specialista pieredzi
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista apliecinajums
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem nododamo darbu saraksts
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja apliecinajums
Pielik_Nolik_Nr_10_Saistibu izpildes_garantijas nodros_paraugs
Pielik_Nolik_Nr_11_Avansa nodrosinajuma paraugs
Pielik_Nolik_Nr_12 Liguma projekts

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu 9.panta kārtībā „Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei”, identifikācijas Nr.DS 2021/11

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/66568 līdz 2021.gada 2.decembrim plkst. 12:00

Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/66568

__________________________________________________________________________________________________________

16.12.2021. noslēgts līgums ar SIA "Sporta sistēmas" par trenažieru piegādi un uzstādīšanu Daugavas ledus hallei par līguma summu EUR 14 000,00 (bez PVN)

Līgums

Noslēguma ziņojums

_________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_trenažieru piegade_uzstādīšana Daugavas ledus hallei PDF

Nolikums_trenažieru piegāde_uzstādīšana Daugavas ledus hallei WORD

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2_pielikums_Tehniskais piedāvājums

3_pielikums_Finanšu piedāvājums

4_pielikums_Līguma projekts

5_pielikums_Pieteikums

6_pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums​

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu 9.panta kārtībā „Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei”, identifikācijas Nr.DS 2021/10

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/66416  līdz 2021.gada 26.novembrim plkst. 12:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/66416

__________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums 17.11.2021. pārtraukts, jo nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā.

__________________________________________________________________________________________________________

 
 

Nolikums_trenažieru piegāde_uzstādīšana Daugavas ledus hallei WORD​

Nolikums_trenažieru piegāde_uzstādīšana Daugavas ledus hallei PDF

1.pielikums Tehniskā specifikācija​

2_pielikums_Tehniskais piedāvājums​

3_pielikums_Finanšu piedāvājums​

4_pielikums_Līguma projekts​

5_pielikums_Pieteikums​

6_pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums​

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu 9.panta kārtībā “Slidu piegāde Daugavas ledus hallei”, identifikācijas Nr.DS 2021/9

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/66167 līdz 2021.gada 26.novembrim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurement/66167

__________________________________________________________________________________________________________

07.12.2021. noslēgts līgums ar SIA "Hokeja Pasaule" par slidu un to saistītā aprīkojuma pieādi Daugavas ledus hallei par summu EUR 11 601,65 (bez PVN)

Līgums

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_slidu piegāde Daugavas ledus hallei WORD

Nolikums_slidu piegāde Daugavas ledus hallei PDF

1.pielikums_Tehniskā specifikācija

2_pielikums_Tehniskais piedāvājums

3_pielikums_Finanšu piedāvājums

4_pielikums_Līguma projekts

5_pielikums_Pieteikums

6_pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums

 

 
 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina atklāta konkursa iepirkumu ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr.DS 2021/8/AK

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/65685 līdz 2021.gada 25.novembrim plkst. 11:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/65685

__________________________________________________________________________________________________________

02.08.2022. Vienošanās ar SIA "FORTUM"

__________________________________________________________________________________________________________

15.12.2021. noslēgts līgums ar SIA"FORTUM" par Komandu sporta spēļu halles būvprojekta ekspertīzi par kopējo līguma summu EUR EUR 41 666,00 (bez PVN)

Līgums

__________________________________________________________________________________________________________

 

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 23.11.2021

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_komandas sporta spelu halles buvprojekta ekspertize

Nolikums_komandas sporta spelu halles BP ekspertīze

Nolikuma pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija

Nolikuma Pielikums Nr.2_Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Nolikuma Pielikums Nr.3_Tehniskais piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.5_Līguma projekts

Nolikuma Pielikums Nr.6_Pretendenta veikto pak_ saraksta forma

Nolikuma Pielikums Nr.7_Speciālista pieredzes apraksts

Nolikuma Pielikums Nr.8_Apaksuznemeja apliecinajums

Nolikuma Pielikums Nr.9_Speciālista apliecinajums

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta ekspertīze", identifikācijas Nr.DS DS 2021/7/AK/ERAF

- Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64050 līdz 2021.gada 11.novembrim plkst. 10:00  
- Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt: 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64050

 

31.03.2022. noslēgts līgums ar SIA "Baltex Group" par Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta ekspertīzi.
Kopējā līguma cena līdz EUR 40 051.00 (bez PVN). 

7-11_1 (31.03.2022) Baltex Group_DS_manēžas būvprojekta ekspertīze
__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem pretendentiem 1.novembrī

Nosleguma zinojums_manezas buvprojekta ekspertize DS 20217AKERAF

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_vieglatletikas manēža_buvprojekta ekspertize PDF

Nolikums_vieglatlētikas manēža_buvprojekta ekspertīze DOC

Nolikuma pielikums Nr.1_Tehniskā specifikācija_vieglatlētikas manēžas būvprojekta ekspertīze

Nolikuma Pielikums Nr.2_Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Nolikuma Pielikums Nr.3_Tehniskais piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.4_Finanšu piedāvājums

Nolikuma Pielikums Nr.5_Līguma projekts

Nolikuma Pielikums Nr.6_Pretendenta veikto pakalpojumu saraksta forma

Nolikuma Pielikums Nr.7_Speciālista pieredzes apraksts

Nolikuma Pielikums Nr.8_Apaksuznemeja apliecinajums

Nolikuma Pielikums Nr.9_Speciālista apliecinajums

 

 

 

 

 

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Ledus virsmas apstrādes mašīnas noma Daugavas stadiona ledus halles vajadzībām”, identifikācijas Nr.DS 2021/5
 
Piedāvājumu iesniegšana EIS līdz 2021.gada 3.septembrim plkst. 11:00 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/62137
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62137

 

Iepirkumu komisija 15.09.2021. pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultāta, jo noteiktajā termiņā netika saņemts neviens piedāvājums
__________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei”, identifikācijas Nr.DS 2021/4 
 
- Piedāvājumu iesniegšana EIS līdz 2021.gada 6.aprīlim plkst. 11:00 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/53817
- Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53817

__________________________________________________________________________________________________________

Uzvarētājs: SIA ''Fergusson'' , reģ.nr. 40103639968
Piedāvāta cena: 25 332,00 EUR (bez PVN)
Informatīvais paziņojums IUB ievietots: 19.04.2021
Līgums noslēgts: 19.04.2021

Līgums

__________________________________________________________________________________________________________

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem 1.aprīlī

__________________________________________________________________________________________________________

Nolikums_mēbeļu piegāde_uzstādīšana Daugavas ledus hallei WORD

Nolikums_mebeļu piegade_uzstādīšana Daugavas ledus hallei PDF

TS Pielikums Nr.1_Daugavas ledus halle 1.stavs

1.pielikums_Tehniskā specifikācija

2_pielikums_Tehniskais piedāvājums

3_pielikums_Finanšu piedāvājums

4_pielikums_Līguma projekts

5_pielikums_Pieteikums

6_pielikums_Pretendenta pieredzes apliecinājums

Pages